สนช.พบชาวอุทัยฯ รับฟังปัญหา-แจงขอบเขตงาน ลงพื้นที่โครงการอุทัยโมเดล

วันที่ 4 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานทางนิติบัญญัติ ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสอันดีที่ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผลงานของรัฐบาล พร้อมทั้งช่วยกันผลักดันให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมีสัมฤทธิผล โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศบาลเมืองอุทัยธานี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน สภาเกษตรกร กลุ่มผู้นำสตรี นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชนจากทั้ง 8 อำเภอ ร่วมงานกว่า 650 คน

201609041134324-20140425161738

นอกจากนี้ ยังมีคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดเล็กอีก 2 คณะ แบ่งเป็น ชุดเล็กคณะที่ 1 เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการอุทัยโมเดล ที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นำโดย พล.ท.ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยได้ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมชี้แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและไม่บุกรุกทำลายป่า และชุดเล็กคณะที่ 2 ได้ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (csr) พบปะเด็กพิเศษและผู้ปกครอง เป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ แท็งก์ความคิด : เติมพลังชุมชน
บทความถัดไปคอลัมน์ เดินไปในเงาฝัน : คนสร้างงาน งานสร้างคน