คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ สั่งปิดสนามชนไก่ กัดปลา ห้ามชุมนุม มั่วสุม เสี่ยงโควิด-19

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ออกคำสั่ง ปิดสนามชนไก่ กัดปลา ห้ามชุมนุม มั่วสุม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 60/2564 เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราวและห้ามการชุมนุมมั่วสุมในที่แออัด เสี่ยง ต่อการระบาดของโควิด-19 ดังนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon