เงาะโรงเรียนนาสารออกแล้ว สุราษฎร์เข้มรับมือล้งพ่อค้าซื้อผลไม้ ต้องมีใบตรวจเชื้อ 72 ชม.ก่อนเข้าพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/ว 3557 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 44) ระบุว่าด้วยในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ของทุกปี จะเป็นห้วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร เช่น เงาะโรงเรียน ทุเรียน มังคุด และนำผลผลิตดังกล่าวออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากซึ่งจะมีกลุ่มพ่อค้า ผู้รับซื้อผลไม้ ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง และแรงงานเก็บเกี่ยวผลไม้จากต่างพื้นที่ในหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร เป็นจำนวนมากเพื่อประกอบการรับซื้อขนส่ง เก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3482/2564ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาเพื่อประกอบการรับซื้อ ขนส่ง รับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย หรือการเก็บเกี่ยวผลไม้ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและนำผลการตรวจมาประกอบการเดินทางเข้าพื้นที่ อ.บ้านนาสาร โดยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสวนผลไม้ หรือเจ้าของสถานที่ หรือนายจ้าง ในการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคคลเหล่านี้และผู้ติดตามที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตามแบบฟอร์มแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ทราบก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7 วัน และเดินทางมาถึงพื้นที่ อ.บ้านนาสาร จะต้องสแกน QR CODE “SAVE BANNASAN”เพื่อระบุรายละเอียดผู้เดินทางให้รีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลามาถึง พร้อมต้องแสดงเอกสารยืนยันผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นอกจากนี้ให้ทุกคนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)ถือปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ตามมาตรการและคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัดและกรณีจะต้องกักกันตัว (Home Quarantine) เพื่อสังเกตอาการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสวนผลไม้ หรือเจ้าของสถานที่ หรือนายจ้าง ในการจัดหาสถานที่เพื่อการกักกันตัว (Home Quarantine)

สำหรับมาตรการขณะอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.บ้านนาสาร โดยเคร่งครัด ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสวน เจ้าของสถานที่ นายจ้าง ที่ต้องกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแล ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส้ม คุยแซ่บโชว์ ยันขอไม่ยุ่ง หลังถูกพาดพิงชื่อปล่อยข่าวนางเอกดังแย่งสามี ย้ำหากมีอีกจะดำเนินคดี
บทความถัดไปพปชร.โต้ก้าวไกล ยัน ส.ส.รัฐบาลไม่มีอภิสิทธิ์เลือกยี่ห้อวัคซีน ซัดเป็น ส.ส.อย่าปล่อยเฟคนิวส์เอง