คณะวิทยาฯ จับมือ-เภสัชฯม.อ. วิจัยใบกระท่อม พบสรรพคุณเพียบ

คณะวิทยาฯ จับมือ-เภสัชฯม.อ. วิจัยใบกระท่อม พบสรรพคุณเพียบ

คณะวิทยาศาสตร์จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.วิจัยพืชกระท่อมเพื่อพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ ใช้บำบัดผู้ติดยาเสพติด พบสาระสำคัญเพียบใช้ “ระงับปวด รักษาอาการท้องเสีย ต้านอนุมูลอิสระ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ลดน้ำหนัก ถอนยาจากเอทานอล”

รายงานข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) อ.หาดใหญ่เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำการวิจัยพืชกระท่อมเพื่อพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ นำไปใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด ทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเภสัชตำรับที่พัฒนา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

“พืชกระท่อมมีสารสำคัญ ไมทราไจนีน (Mitragynine) และ 7-ไฮดรอกซีไมทราไจนีน (7-hydroxymitragynine) ที่มีฤทธิ์ระงับปวด รักษาอาการท้องเสีย ลดน้ำหนัก ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ต้านอาการซึมเศร้า คลายกล้ามเนื้อลาย ยับยั้งกลุ่มอาการถอนยาจากเอทานอล ลดอาการวิตกกังวลจากกลุ่มอาการถอนยากลุ่มสารฝิ่น”

รายงานข่าวว่าอาการถอนยาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้พืชกระท่อมจะไม่แสดงอาการก้าวร้าว ต่างจากกลุ่มที่ติดสารเสพติดประเภทอื่น เช่น ยาบ้า ไอซ์ เป็นต้น ที่มักจะแสดงอาการก้าวร้าวออกมาอย่างให้เห็น

รายงานข่าวว่าในตำรายาไทยระบุสรรพคุณใช้ระงับอาการปวดท้อง แก้บิด แก้ท้องเสีย ระงับอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปัจจุบันมีการใช้โดยการเคี้ยวใบสด นำใบสดหรือใบแห้งต้มน้ำดื่ม เพื่อให้ทำงานได้ทนนาน และหลายประเทศได้นำพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนสารเสพติด เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ไอซ์ และยาบ้า เพื่อลดอาการถอนที่เกิดจากการหยุดเสพสารเสพติด

“คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี 61 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยการนำพืชกระท่อมมาพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ เพื่อนำไปใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด และทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเภสัชตำรับที่พัฒนา”

รายงานข่าวว่าพบว่าการใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม คือการเคี้ยวใบสดหรือต้ม/ชงใบพืชกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพด้านความคิด และการรับรู้ การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และการทำงานของสมอง ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายในการปลดพืชกระท่อมออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

“การใช้พืชกระท่อมมีทั้งคุณ และโทษ หากใช้ในปริมาณที่พอดีจะส่งผลดีต่อร่างกาย แต่หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นเดียวกับยาหรือสารอื่น”

ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการเรื่องพืชกระท่อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแนวทางการทำวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม มีทีมวิจัยที่ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผศ.ดร.สมชาย กล่าวว่าทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ mitragynine ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้กระท่อมเป็นประจำ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อดีตเลขาสมช. อัด “ประยุทธ์” รวบอำนาจไร้ผล จัดการวัคซีนเหลว จ่อเจอสารพัดกลุ่มไล่
บทความถัดไปกรมอุตุฯ เตือนฝนฟ้าคะนอง 43 จังหวัด ภาคใต้คลื่นสูง กทม.ส่อฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำ