เดือดร้อนหนัก ‘ร้านนวดเพื่อสุขภาพ’ ร้องผู้ว่าฯนนท์ผ่อนปรนเปิดกิจการ แค่บางส่วนก็ยังดี

เดือดร้อนหนัก ‘ร้านนวดเพื่อสุขภาพ’ ร้องผู้ว่าฯนนท์ผ่อนปรนเปิดกิจการ แค่บางส่วนก็ยังดี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มิถุนายน ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี น.ส.วศิพรรณ แย้มพงษ์ เป็นตัวแทนชมรมร้านนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้ประกอบการอีก 15 คน ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกรณีร้านนวดเพื่อสุขภาพ ถูกสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี มาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายธณกร หอมชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการรับหนังสือร้องเรียน

โดยหนังสื่อระบุว่าเรื่อง ขอให้พิจารณาผ่อนปรน เปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสถานประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพ ไดถูกสั่งให้ปิดบริการชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 38 ลงวันที 26 เม.ย.64 ตั้งแต่วันที่ 27เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ทําให้พนักงานนวดจํานวนมากได้รับผลกระทบไม่มีงานทําไม่มีรายได้ ส่วนทางเจ้าของร้านนวดที่ส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดเล็ก-กลาง อีกจํานวนมาก มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต่อเนื่องมาตั้งแต่การแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรกทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ ภาครัฐบาลได้

เมื่อถูกสั่งปิดร้าน นอกจากจะไม่มีรายได้ในการดํารงชีพแล้ว แต่ยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าภาษีต่างๆ ทําให้ต้องเป็นหนี้นอกระบบ เพื่อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนหนักหนาสาหัสอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งนี้มีร้านนวดจํานวนมากที่ต้องปิดกิจการไปอย่างถาวร เพราะไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่พวกเราที่เหลืออยู่นั้น ยังต้องการทําธุรกิจ ร้านนวดเพื่อสุขภาพและทําอาชีพที่เรารักต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพทีช่วยดูแล สุขภาพของประชาชนและช่วยสืบทอด “นวดไทย” ที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ UNESSCO

ทั้งนี้ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีข้อกําหนดให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยต่างๆ อยู่แล้วและในช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 นั้นทางร้านนวดเพื่อสุขภาพรวมทั้งพนักงานนวด ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชอไวรัสโควิด-19 ของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัดทุกอย่างโดยจะเห็นได้ว่าไม่มีการพบคลัสเตอร์การระบาดเชื้อโควิด-19 จากสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ

จึงเรียนขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้โปรดพิจารณาช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

1) อนุญาตให้สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ได้เปิดให้บริการตามปกติ หรือในเบื้องต้น ขอให้ได้เปิดเฉพาะ “นวดเท้า” ก่อนก็ได้ เพราะเป็นส่วนที่ห่างไกลจากใบหน้าของลูกค้า เหมือนที่อนุญาตให้ร้านเสริมสวยสามารถเปิดบริการตัดผม สระไดร์ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานนวดและเจ้าของร้านนวด

2) ช่วยจัดหาวัคซีนให้กลุ่มพนักงานนวดและเจ้าของร้าน โดยเร็วที่สุด เพราะจากคําสั่งปิดสถานที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีระบุว่า ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เป็นพื้นที่เสี่ยง ทําให้ลูกค้า บางส่วนขาดความมั่นใจในการมาใช้บริการ

3)ช่วยพิจารณามีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวของ มีการปรับลดหย่อน หรือยกเว้น ค่าภาษีต่างๆ เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพต้องจ่ายเต็มจํานวน ซึ่งไม่เป็นธรรม เนื่องจากร้านนวดถูกสั่งปิด

4) ช่วยเจรจา กับเจ้าของอาคาร (ผู้ให้เช่า) เพื่อให้ช่วยลดค่าเช่าร้าน ขอแสดงความนับถือ ชมรมร้านนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดนนทบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้นำองค์กรโลกออกแถลงการณ์ร่วม เรียกร้องความเท่าเทียมเข้าถึงวัคซีนโควิด
บทความถัดไปเจดีเซ็นทรัล จัดมหกรรมลดกลางปี “6.6 SUPER JOY MID-YEAR GRAND SALE” แบรนด์ดัง ลดสูงสุด 80%