เชียงใหม่ ยันวัคซีนมีพร้อมฉีดได้ทั้งเดือนมิถุนายน มากกว่าผู้ที่จองไว้

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 3 ราย

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า วันนี้เราประชุมเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ มีการตั้งศูนย์บัญชาการศูนย์ฉีดวัคซีนขึ้น เพื่อความเรียบร้อย ปลอดภัย และสะดวก สำหรับการฉีดในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมสถานที่ฉีด โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง และจัดพิเศษให้สำหรับพื้นที่ อ.เมือง ซึ่งมีจำนวนมาก นอกจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด และยังมีพื้นที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เช่น โรงพยาบาลมหาราชคร ประสาท สวนปรุง ดารารัศมี แม่และเด็ก กาวิละ หนองป่าครั่ง และโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ราชเวช ลานนา เชียงใหม่ใกล้หมอ ฮอทพิทอล กรุงเทพเชียงใหม่ เซ็นทรัลเมมเมเรียล เทพปัญญา เมดิคัล ราม MT อินเตอร์ ซึ่งรายหลังมีเพียง 1 คน การบริหารจึงต้องปรับไปรวมที่ใดที่หนึ่งและจะประสานงานให้ผู้ลงทะเบียนได้รับวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

“ซึ่งโรงพยาบาลนครพิงค์ ประสานงานเพิ่มจุดฉีดอีกแห่ง คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห้างพรอมเมนาดา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่จะได้รับการติดต่อให้มาฉีดวัคซีน คือ คนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม จะมีการประสานผู้ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนให้มาฉีดในจุดที่ลงทะเบียนไว้ ขณะนี้ สจจ. ได้ส่งข้อมูลไปให้โรงพยาบาลแล้วที่จะประกาศงดหรือเลื่อน ขอใ้ห้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะลงทะเบียนในช่องทางใดจะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอน ทุกอย่างจะเป็นไปตามคิวและวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา การบริหารการฉีดและอำนวยความสะดวกเต็มที่อย่างทั่วถึงในเดือนมิถุนายน และในเดือนกรกฎาคมก็จะมีเพียงพอ รวมทั้งในห้วงถัดไป” นายเจริญฤทธิ์ กล่าว

นายรัฐพล กล่าวว่าในฐานะผู้บริหารศูนย์วัคซีน ยืนว่าใน 8 เดือนต่อจากนี้ ทุกอย่างต้องรวดเร็วและทั่วถึง ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่อยากให้ครอบคลุม 70% มีการเชื่อมข้อมูลและติดต่อสื่อสารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกศูนย์ทั้ง 25 อำเภอ และในเขตเมือง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกที่สุด เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. เป็นศูนย์การฉีดวัคซีน ซึ่งจะเริ่ม 6 มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ การฉีดวัคซีนต้องมีการจัดการระบบวันต่อวัน เพราะการได้มาแต่ละครั้งต้องบริหารจัดการทุกส่วนราชการ ทุกอำเภอ และจัดระบบขนส่งไปยังอำเภอต่างๆ วันนี้แจ้งท้องถิ่น หรือ อปท.ทุกแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ให้พร้อมจัดคนมาฉีดทั้งการโดยสารและอำนวยความสะดวก สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่ได้แจ้งประกาศว่าเลื่อนการฉีด ขอให้ประสาน สสจ. และแจ้ง SMS ผู้จองวัคซีนให้เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดวันเวลาฉีดต่อไป

นพ.จตุชัย กล่าวว่า ในส่วนของการบริหารจัดการวัคซีน พยายามทำให้บรรลุ 3 ด้าน คือ การอำนวยความสะดวกเข้าถึง ทั้งการจองที่ให้ อสม.เข้าถึงทุกหลังคาเรือนจนวันนี้เกือบ 9 แสนคน การบริหารจัดการให้สามารถฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ใหเร็วที่สุด คำนึงถึงพื้นที่ระบาด กลุ่มประชชกรเปราะบาง กลุ่มเข้าออกจากพื้นที่เสี่ยงที่อาจนำโรคเข้ามาได้ กลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นต้นเหตุคลัสเตอร์ใหญ่ กระจายวงกว้าง เช่น คุณครูศูนย์เด็กเล็กที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ ระบบการฉีดที่ปลอดภัยและรองรับปริมาณมากเพียงพอกับปริมาณประชากรทั้งหมดรวม 46 หน่วย

“ที่ผ่านอาจสับสนข้อมูลข่าวสาร แต่วันนี้ชัดเจน ในรอบเดือนมิถุนายน เชียงใหม่ได้รับวัคซีนเพียงพอสำหรับการจองผ่านหมอพร้อมทุกคน จำนวน 64,595 คน เราได้รับการจัดสรรยอดวัคซีนมาที่ 114,400 โดส ขณะนี้ส่งเข้ามาในพื้นที่แล้ว มีวัคซีนแอสตร้าซิเนก้า 52,000 วัคซีนซิโนแวคตามมาอีก 62,400 ในห้วงเดือนนี้เพียงพอแน่นอน เพราะ อ.เมือง 26,649 คน อำเภออื่นๆ 35,110 คน จะกระจายไปทุกพื้นที่ โดยกลุ่มอายุ 60 ปี จะได้รับวัคซีนแอสตร้าซิเนก้า ส่วนที่จองผ่านหมอพร้อมแต่อายุน้อยกว่า 60 ปี จะสามารถฉีดซิโนแวคทุกคน แต่หากต้องการจะรอแอสตร้าซิเนก้า ต้องขึ้นคิวไว้เพื่อรอรอบถัดไป เพราะหากวัคซีน 2 ตัวรวมกันจะพร้อมและเพียงพอต่อทุกคนที่จองผ่านหมอพร้อม”

นพ.จตุชัย กล่าวว่า ส่วนเว็บไซต์ ‘ก๋ำแปงเวียง’ นั้นผู้ที่จองผ่านไว้ไม่มีปัญหา แต่เป็นระบบคิว ที่ยังไม่ได้ระบุเวลาและสถานที่ไว้ให้ เพราะวัคซีนเข้ามายังไม่แน่นอนว่าจะเข้ามาในห้วงใดและปริมาณเท่าไหร่ ขอให้รอการแจ้งหลังศูนย์วัคซีนได้รับแจ้งยอดและห้วงเวลามา จะประสานให้แจ้งผ่าน SMS เพื่อทราบว่าวันเวลาและสถานที่ใดตามคิว หากไม่สะดวกสามารถโทรมาที่คอลเซนเตอร์เพื่อเลื่อนคิวได้ แต่อยากให้เสียสละเวลามาตามคิว เพื่อความสะดวกรวดเร็วของทุกฝ่าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon