นายกเล็กนครนนท์จองซิโนฟาร์ม 1 แสนโดส เผย กก.ให้ท้องถิ่น 3 แห่งจัดซื้อ บอกไม่ต้องรอ มีอะไรก็ฉีดไปก่อน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า เรื่องการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น ได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี โดยมติที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซื้อวัคซีนได้ 30,000 โดส เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 60,000 โดส และเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 100,000 โดส

นายสมนึกกล่าวว่า เทศบาลนครนนทบุรีมีความพร้อมในการฉีดให้กับประชาชน เนื่องจากเทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 6 แห่ง ฉีดให้กับประชาชนได้วันละ 3,000 คน ซึ่งสภาเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดสรรผ่านงบประมาณไปแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งก็จะช่วยเสริมรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ขณะนี้รัฐบาลส่งวัคซีนมาให้จังหวัดนนทบุรียังไม่มาก โดยเฉพาะจุดแดงเข้ม บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งเทศบาลได้ฉีดให้ประชาชนไปแล้วเพียง 1,000 ราย จากที่ตรวจหาไปทั้งหมด 6,000 ราย ซึ่งยังไม่ครอบคลุม และจังหวัดก็ยังส่งวัคซีนมาให้ฉีดไม่ครบ

นายสมนึกกล่าวว่า เทศบาลได้สั่งซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาลงภรณ์เพิ่มมาอีก 100,000 โดส จะช่วยเหลือสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เร็วขึ้น ประกอบกับที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะฉีดให้ประชาชนประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ แต่ดูจากความต้องการของประชาชนแล้ว ตนคิดว่าถึง 95 เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการฉีดวัคซีน ในส่วนนี้เมื่อประชาชนอยากฉีดแล้วเราฉีดให้ประชาชน เขาก็อยากฉีด ก็น่าจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนให้ครอบคลุม

“อีกส่วนหนึ่งคือคนต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทย ถ้าเราฉีดก็จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ดีขึ้น ถ้าหากเราไม่ฉีดคนต่างด้าวที่เป็นพาหะนำโรคก็จะมาแพร่ระบาดอีก เราต้องตัดสินใจฉีดให้เขาเหมือนกับต่างประเทศ เช่น อเมริกาก็ฉีดให้ แม้กระทั่ง สปป.ลาว ก็จะฉีดให้คนต่างชาติด้วย

“ในส่วนนี้เราน่าจะทำให้เป็นสากลว่าใครเข้ามาอยู่ประเทศไทยเราฉีดวัคซีนให้ทุกคน จะสามารถเปิดประเทศได้เร็วขึ้น ยิ่งถ้าวัคซีนมาช้าก็จะทำให้เราไม่สามารถเปิดประเทศได้เร็ว ถ้าวัคซีนเรามีเพียงพอ เราต้องฉีดให้ทุกคนทั้งชาวไทยและต่างชาติก็จะทำให้การแพร่ระบาดลดลงอย่างรวดเร็ว

“ประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพร้อม นนท์พร้อมไปแล้ว เมื่อถึงคิวก็ไปฉีดได้เลย ไม่ต้องรอวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาล เพราะวัคซีนยี่ห้ออะไรก็สามารถป้องกันได้ถ้าฉีดครบ 2 เข็ม ทำให้เราไม่เสียชีวิต มีอะไรก็ฉีดไปก่อน ไม่ต้องเกี่ยง ก็จะสามารถป้องกันตนเองได้ อาจจะแค่ 80% 90% ก็ยังดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนอะไรเลย” นายสมนึกกล่าว

นายสมนึกกล่าวว่า ได้ให้ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีประสานกับราชวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของล็อตแรกที่ผ่านมา เทศบาลยังไม่ได้รับการจัดสรร คาดว่าจะเป็นล็อตต่อๆ ไป และเมื่อได้วัคซีนมาแล้วเทศบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมปศุสัตว์ คุมเข้ม ตามติดประสิทธิภาพและสุขภาพของโค กระบือ หลังฉีดวัคซีน LSDV
บทความถัดไปสธ.ปรับแผนวัคซีนพื้นที่ระบาด ฉีดแอสตร้าฯ เข็ม 2 เร็วขึ้นใน 8 สัปดาห์