ทร.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา ‘สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัสโควิด – 19’

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่จ.ชลบุรี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ตลาดเช้าสัตหีบ คณะกรรมการโรคติดต่อจ.ชลบุรีได้มีคำสั่งให้มีการปิดตลาดเช้าสัตหีบ และสถานประกอบการโดยรอบตลาดเช้า การนี้ฐานทัพเรือสัตหีบได้ร่วมประชุมการแพร่ระบาดของโควิด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นการเร่งด่วน และได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ร่วมกับสาธารณสุขอ.สัตหีบ โรงพยาบาล กม.10 และเทศบาลเมืองสัตหีบ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบเชิงรุกจากกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นพ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างที่ประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณตลาดเช้าสัตหีบ ทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงได้ประกาศมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้


1. ผู้ประกอบกิจการในตลาดเช้าทุกรายต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด – 19 ก่อนเข้าภายในตลาด พร้อมทั้งจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้บริการทุกร้าน
2. ผู้ประกอบกิจการในตลาดเช้าจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายเท่านั้น ห้ามวางบนพื้นโดยเด็ดขาด
3. ลูกจ้างทุกคนต้องแสดงหลักฐานการเฝ้าระวังอาการ จำนวน 14 วัน จากสาธารณสุข อ.สัตหีบ ก่อนเข้าภายในตลาด
4. ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง สวมแมส และล้างมือเป็นประจำโดยให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากพบผู้ใดฝ่าฝืนจะขอเชิญออกจากตลาดเช้าทันที

ทั้งนี้ หน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ได้นำกำลังพลจากฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับอ.สัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ และตำรวจภูธรสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดตลาดสัตหีบ ฉีดน้ำล้างถนน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ โดยมีแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบมาช่วยประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่รอบตลาดสัตหีบ โดยมีพลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอ.สัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และพ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon