สสจ.ชลบุรี สั่งปิดบริษัทรับขัดพื้นอุตสาหกรรม ต.หนองตำลึง เหตุโควิดแพร่ระบาด วันนี้-3 ส.ค.

สสจ.ชลบุรี สั่งปิดบริษัทรับขัดพื้นอุตสาหกรรม ต.หนองตำลึง เหตุโควิดแพร่ระบาด วันนี้-3 ส.ค.

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 49/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ระบุว่า เนื่องจากมีข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ภายในสถานประกอบการ บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีจึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ปิดสถานประกอบการ บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัดซึ่ง ตั้งอยู่ ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรีเป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้ผู้ใดเข้า- ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และกำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับสถานประกอบการดังกล่าวในกรณีเคลื่อนย้ายสินค้สหรือผลิตภัณฑ์โดยยานพาหนะในเส้นทางไป-กลับ ระหว่างบริษัทไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน (ไซต์งาน) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน คนงาน หรือลูกจ้างของบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดโดยเคร่งครัด

ให้เจ้าของ หรือผู้ประกอบการหรือคนงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่กำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564-วันที่ 3 สิงหาคม 2564

สำหรับบริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น ประกอบกิจการรับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นอุตสาหกรรม ขัดพื้นคอนกรีต ขัดพื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม งานล้างพื้นลงแว็กซ์ งานขัดมันพื้นคอนกรีต ขัดพื้นโรยฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon