ผู้ว่าฯตากออกคำสั่งเฉพาะ ‘แม่สอด’ ห้ามแรงงานต่างด้าวออกนอกเคหสถาน 2 ทุ่มถึงตี 4 มีผลวันนี้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ออกคำสั่งที่ 2267/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด

โดยสรุปคือ ห้ามจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง ตามประเพณีนิยม ยกเว้น งานบวชให้จัดได้เฉพาะพิธีสงฆ์ภายในพระอุโบสถ และงานศพ ทั้งนี้ ต้องไม่ให้มีผู้ร่วมงานมากกว่า 50 คน, ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการและบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. หลังจากนั้นให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดให้บริการ, ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาเก็ต เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 23.00 น. และให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 14.00 น., ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรค ทั้งตลาดถนนคนเดิน และตลาดนัด

นอกจากนี้ ในคำสั่งระบุว่า ห้ามแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 20.00-04.00 น. ยกเว้นแรงงานต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งจำเป็นต้องทำงานในห้วงเวลาดังกล่าว โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแม่สอด, ขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอการเดินทาง 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น,ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ทำ Bubble and Seal หรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของแรงงานทั้งหมดโดยให้ผู้ประกอบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย,

ขอความร่วมมือ คลินิกแพทย์ คลินิกพยาบาล และผดุงครรภ์ และร้านขายยา จัดส่งข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองเชิงรุก, ให้โรงแรม ที่พัก รายงานข้อมูลผู้พักอาศัย ต่อฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ทันทีที่มีผู้เข้ามาพักอาศัย และให้ท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ตรวจสอบบ้านเช่า หอพัก เข้าข่ายให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ลักลอบข้ามแดนหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดตาก แจ้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 64 พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 48 ราย สะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย.64-8ก.ค.64) จำนวน 1,614 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 1,129 ราย รักษาหาย จำนวน 429 ราย สำหรับพื้นที่การระบาดสูงสุดคือที่ อ.แม่สอด ผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,217 ราย อันดับ 2 อ.วังเจ้า 223 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon