‘นนทบุรี’ เปิดลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม 19-30 ก.ค.นี้

‘นนทบุรี’ เปิดลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม 19-30 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการฉีดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ขณะนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้รับจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วบางส่วนจำนวน 14,500 โดส จากจำนวนที่จองไว้ 100,000 โดส ในส่วนนี้เทศบาลจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไว้กับเทศบาลนครนนทบุรีก่อนแล้ว ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2563 เป็นลำดับแรกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเทศบาลจะแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนให้ทราบต่อไป

นายสมนึกกล่าวว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับเทศบาลนครนนทบุรีมาก่อน เทศบาลจะเปิดให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีมาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โดยกำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนวัคซีน ดังนี้ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จะได้รับการจัดสรรก่อน หรือเป็นผู้อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี เกิน 6 เดือนขึ้นไป เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดมาก่อน

สำหรับวันเวลาเปิดรับลงทะเบียน คือระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น หรือจนกว่ายอดจองครบจำนวน สำหรับช่องทางการลงทะเบียน ให้ลงได้เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่ 1.โดยผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกที่สุด ลดความแออัด
https://forms.gle/qLN13GrxgGYwvGRc7 หลังเข้าหน้าลงทะเบียนแล้ว โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และข้อมูลสุขภาพ ตามความเป็นจริง กดยืนยันการประสงค์ฉีดวัคซีน และกดส่ง 2.จุดบริการลงทะเบียนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง สะดวก ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สะดวกลงเอง ติดต่อ จนท.ดำเนินการให้ผ่านระบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนในระบบหมอพร้อม โปรดเตรียมบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หลังการลงทะเบียน เมื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ และกำหนดวันเวลาการเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จะประกาศทางเว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี และทางระบบจะมีการส่ง sms แจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 หรือเมื่อวัคซีนได้รับการจัดส่งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนทางเลือกไว้กับเทศบาลนครนนทบุรี ทุกช่องทางตั้งแต่รอบแรกปลายปี พ.ศ.2563 จะได้รับการพิจารณาจัดสรรวัคซีนเป็นลำดับแรก

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภูมิธรรม ชี้คนไทยไม่ควรผจญชะตากรรมที่ไม่ได้เลือก ร้องจัดหาวัคซีนคุณภาพให้เพียงพอด่วน
บทความถัดไป‘เชียงใหม่’ พบติดเชื้อใหม่ต่อเนื่อง คลัสเตอร์โผล่ทุกวัน เตรียมยกระดับคัดกรองกลุ่มเสี่ยง