“อบจ.มหาสารคาม” ทุ่ม 30 ล้าน ซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทย

“อบจ.มหาสารคาม” ทุ่ม 30 ล้าน ซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทย

วันนี้ (20 กรกฎาคม 64) นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า อบจ.มหาสารคาม ได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากสภากาชาดไทย เรื่องการสั่งจองวัคซีน โมเดอร์นา เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด19 จากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม และได้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ตามเงื่อนไข และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนที่สภากาชาดไทยกำหนด

ซึ่งในปัจจุบันจำนวนวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการสั่งจองวัคซีน โมเดอร์นา กับสภากาชาดไทย จำนวน 23,000 โดส โดยใช้เงินสะสม วงเงิน สามสิบล้านสามหมื่นบาท เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ในพื้นที่ ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวมหาสารคาม โดยผ่านความเห็นชอบจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเรียบร้อยแล้ว หากได้รับการจัดสรรจะได้รับวัคซีนเร็วที่สุดในห้วงเดือนตุลาคมนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon