สงขลาจัดโครงการ ไม่ทิ้งกัน รับผู้ติดเชื้อหลบเริน

แคมเปญสงขลาไม่ทิ้งกันรับผู้ติดเชื้อหลบเริน

จังหวัดสงขลาจัดแคมเปญ คนสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน รับคนสงขลาหลบเริน สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่ติดเชื้ออยู่ในกทม.และปริมณฑล ในขณะที่ อบจ.เตรียมเปิดระบบจองวัคซียทางเลือกซิโนฟาร์ม 27 กค.นี้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาเปิด แคมเปญ “สงขลาไม่ทอดทิ้งกัน รับคนสงขลาหลบเริน” กรณีมีญาติพี่น้องติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล แล้วมีความประสงค์กลับมารักษาตัวต่อที่สงขลา ซึ่งต้องเป็นภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ สามารถติดต่อเพื่อขอเดินทางกลับมารักษาตัวที่สงขลาได้ โดยจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โควิด-19 ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 091-0498099 และ 0816781112 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. เพื่อประสานกับทีมแพทย์ในการเดินทางและจัดเตรียมโรงพยาบาลในการรักษา ซึ่งจะต้องมีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ การเดินทางต้องใช้รถส่วนตัว หรือประสานรถพยาบาลของรัฐ เช่น กระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหม หรือรถโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงระหว่างเดินทางต้องไม่มีการแวะพัก ขอให้จัดเตรียมอาหาร เตรียมน้ำ และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดย เน้นย้ำว่าต้องประสานงานมาก่อนล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมการ จัดเตรียมการรักษาของผู้ป่วย และเพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยสูงสุด

ล่าสุดจังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้ว 10,113 คน แยกเป็น ผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 9012 คนผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำ 1101 คนยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 2794 คนเสียชีวิตสะสม 55 คน มีเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยมากกว่า 4 พันเตียง ซึ่งขณะนี้ยังมีเตียงว่างกว่า 1 พันเตียง
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า อบจ.สงข

ลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลา จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถติดตามผ่าน website องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกสิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 18,830 คน เพื่อให้การลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือกสิโนความเป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการดำเนินการจัดสรรวัคซีน ทาง อบจ .สงขลาจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาออกแบบระบบการจองวัคซีนทางเลือกของ อบจ.สงขลาผ่านระบบออนไลน์เหมือนระบบการลงทะเบียนของหมอพร้อมและสงขลาวัคซีนของสาธารณสุขจังหวัด โดยเปิดจองวัคซีนตั้งแต่ 27 กรกฎาคมถึง 31 กรกฎาคม ระบบจะมีการส่งข้อความผ่าน SMS แจ้งนัดการฉีดวัคซีนหลังตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วโดยการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มตามกำหนดเป็นวันที่ 2 สิงหาคมเป็นต้นไปโดยจังหวัดสงขลามีโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 13 แห่งทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฝังแล้ว พล.อ.มูเซ ผบ.ทหารกะเหรี่ยง ดีเคบีเอ. หลังติดโควิดเสียชีวิต
บทความถัดไปคิดเห็นแชร์ : ‘หก’ไม่ตกธีม