สสจ.บุรีรัมย์ แจง ฉีดแอสตร้าฯเข็ม 3 ให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เป็นไปตามข้อสั่งการ สธ.

สสจ.บุรีรัมย์ แจง ฉีดแอสตร้าฯเข็ม 3 ให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เป็นไปตามข้อสั่งการ สธ.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ตามที่ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคม ออนไลน์ เรื่องการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 3 ในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ขอชี้แจงดังนี้

เนื่องจากมีการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบริการ ด่านหน้า เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคมากขึ้น ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประกอบกับมีข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 แก่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข

จึงเป็นเหตุให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดเตรียมวัคซีน จํานวน 7,964 โดส เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการ ด่านหน้า และได้ดําเนินการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบริการด้านหน้าแล้ว จํานวน 3,533 คน เพื่อเป็น การสร้างขวัญกําลังใจและความปลอดภัยแก่บุคลากรการแพทย์และบุคลากร ด่านหน้าตามนโยบายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘จิตตะ เวลธ์’ ชี้โควิดยืดเยื้อ หนุนช้อปกองทุนหุ้นกลุ่มวัคซีนและสุขภาพ หลังเห็นความต้องการพุ่ง
บทความถัดไปกมธ.งบฯปรับลดงบกองทัพแล้ว 1.6 พันล้าน ก้าวไกลโวยต้องหั่นอีก งบซื้ออาวุธยังมี