ยะลาติดเชื้อโควิดพุ่งไม่หยุด วันเดียวพบเชื้อกว่า 172 ราย

ยะลาติดเชื้อโควิดพุ่งไม่หยุด วันเดียวพบเชื้อกว่า 172 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 กรกฎาคม พบผู้ติดเชิ้อใหม่รวมจำนวน 172 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 59 ราย สูงสุดในเขตเทศบาล 49 ราย อำเภอบันนังสตา 39 ราย ตำบลบันนังสตา 23 ราย อำเภอยะหา 30 ราย ตำบลปะแต 11 ราย อำเภอกรงปินัง 21 ราย ตำบลสะเอะ ตำบลห้วยกระทิง ตำบลละ 8 ราย อำเภอรามัน 11 ราย ตำบลยะต๊ะ 6 ราย อำเภอธารโต 10 ราย อำเภอกาบัง และอำเภอเบตง อำเภอละ 1 ราย ทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 5,839 ราย เสียชีวิต 1 รายในเขตอำเภอเมือง เพศหญิง อายุ 35 ปี ยอดสะสมเสียชีวิตเป็น 48 ราย

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ประธานศูนย์บริหารราชการสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา จึงออกคำสั่งที่ 183/2564 ลงวันที่ 23 ก.ค. กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่บ้านยะต๊ะ หมู่ 1 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน และคำสั่งที่ 184/2564 งดปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดบาลาเซาะห์ ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย และคำสั่งที่ 185/2564 คำสั่งที่ 186/2564 ลงวันที่ 23 ก.ค.64 ให้ยกเลิกพื้นที่เสี่ยงตามที่ได้มีคำสั่งก่อนหน้านั้น ได้แก่ บ้านเงาะกาโป หมู่ 3 ตำบลบันนังสตา บ้านสนามบิน หมู่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา บ้านเมาะยี หมู่ 10 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง บ้านลาแล หมู 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน นายวิมุตติ อำนักมณี นอภ.กรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง จ.ยะลาได้ไปพบปะให้กำลังใจประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ รพ.กรงปินัง หมู่ 3 ตำบลสะเอะ พร้อม ปชส.ให้ผู้เข้ารับวัคซีนไปชักชวนญาติพี่น้อง คนรู้จักที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ลงทะเบียนที่ อสม.ในพื้นที่ โอกาสเดียวกันยังได้พูดคุยให้กำลังใจ จนท. พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ สอบถามปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บรรยากาศทำบุญ ‘อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา’ ช่วงโควิดเงียบ ใช้จ่ายกร่อยสุดรอบ 23 ปี 
บทความถัดไป‘โปรเมียว’ รั้งที่ 4 ‘โปรเม’ ที่ 7 รอบสาม เมเจอร์เอวิยอง