นทพ.ลุยติดตั้งรพ.สนามวัดภูเก็ตจ.น่าน ด้าน นพค.25เฝ้าระวังแม่น้ำโขงป้องกันท่วม

ที่วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่31(นพค.31) สำนักงานพัฒนาภาค3 (สนภ.3)หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) นำกำลังพล ร่วมกับ ปกครอง อ.ปัว, ร้อย อส.ปัว และเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัวดำเนินการจัดเตรียมและติดตั้งสิ่งของ/อุปกรณ์ ภายในอาคารอเนกประสงค์วัดภูเก็ต เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของ จ.น่าน มีขนาด 120 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 และพักรอประเมินอาการ ก่อนประสานส่งต่อให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามระบบสาธารณสุข และเป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ฯ ของทาง จ.น่าน

ขณะที่ประตูระบายน้ำห้วยโมง ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นพค.25 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 5 นาย พร้อมยานพาหนะ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจระดับแม่น้ำโขง เพื่อประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือเมื่อได้รับการร้องขอ โดยในปัจจุบันปริมาณน้ำโขงอยู่ที่ระดับ 7.63 ม. ซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง 4.57 ม. (ระดับตลิ่ง 12.2 ม.) และยังไม่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในขณะนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon