สกัดไม่อยู่!! โควิดปราจีนฯ วันเดียวพุ่ง 196 ราย  รพ.เจ้าพระยาแจกฟ้าทะลายโจร วันละ 200 คน

สกัดไม่อยู่!! โควิดปราจีนฯ วันเดียวพุ่ง 196 ราย  รพ.เจ้าพระยาแจกฟ้าทะลายโจร วันละ 200 คน

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 29 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

จังหวัดปราจีนบุรีขอแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 196 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 2,802 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 254 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 รายติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,060 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทุกรายผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว

จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฎใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2,865 – 3,060 เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท พีบีไพ (ระลอกใหม่) จำนวน 3 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CPF มีนบุรี จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ จำนวน 10 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไทยแอโรว์ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 26 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ไฮเออร์ กบินทร์บุรี จำนวน 29 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์แพบ้านสร้าง จำนวน 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์พลทหาร กทม. จำนวน 1 รายเชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงหน่อไม้ จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงผู้ป่วยยืนยันบริษัท SR TYRES จำนวน 9 ราย

ผู้ป่วยยืนยันบริษัท SMS (Lenzing) จำนวน 8 ราย บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 4 ราย ประสานศูนย์รับกลับภูมิลำเนา จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์ PUI จำนวน 6 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 51 ราย ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับ มาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 24 ราย ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจที่ AR! อยู่ระหว่างสอบสวนโรค จำนวน 8 รายผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 9 ราย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อย่างเคร่งครัด

ขณะที่หน้าคลังผลิตสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แหล่งผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้นแบบนำร่องของไทยพบว่าประชาชนจากทั่วสารทิศต่างมาเข้าคิวรับหนาแน่นเช่นทุกวัน โดยจำกัด 200 คน /วัน เพียงคนละ 2 กระปุก

และที่ วิสาหกิจชุมชน บ้านวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีสมาชิกประมาณ 40 กว่าคน รวมกลุ่มกันปลูกฟ้าทะลายโจร ส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และส่วนหนึ่งก็ผลิตเป็นแคปซูลกินเอง เหลือก็ขายและก็ส่งช่วยเหลือประชาชนที่เข้าไม่ถึงแหล่งซื้อขายในราคาที่เท่าทุน ตกแล้วเฉลี่ยแล้วเม็ดละ 1 บาทเท่านั้น

คุณสุนทร ทองคำ (แอ็ด) ประธานกลุ่มบอกว่า ฟ้าทะลายโจร 1 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นแคปซูลได้ถึง 2,000 เม็ด

ต้นทุกในการผลิตก็ตกอยู่ที่ไม่ถึง 1 บาท ส่วนขั้นตอนในการผลิต จะนำฟ้าทะลายโจรที่ตากแห้งสนิทแล้วนำมาปั่นในเครื่องปั่นจนแหลก แล้วก็ร่อนเอาใสส่วนที่ละเอียดที่สุดมาใส่ในเม็ดแคปซูลที่เตรียมไว้ในแบบ แล้วเกลี่ยให้ฟ้าทะลายโจรให้เต็มแคปซูล

จากนั้นก็นำแคปซูลอีกอันหนึ่งปิดลงไป นำไปร่อยและตรวจเช็กอีกที่ แล้วค่อยนำไปใส่ในถุง ทำการซีล 1 ชองมี 100 แคปซูล 100 บาท

ในยามที่โรคโควิด-19 ระบาดประชาชนบางกลุ่มก็เข้าไม่ถึงหรือไม่มีเงินที่จะซื้อยาฟ้าทะลายโจรมาเก็บไว้กินในยามฉุกเฉินในราคาที่ค่อนข้างจะแพง และยิ่งช่วงนี้กระแสของฟ้าทะลายโจรมาแรงทำให้วัตถุดิบที่จะมาผลิตขาดตลาด ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ที่ได้มีวัตถุดิบจะให้ทางกลุ่มผลิตให้หรือจะให้ไปสอนก็พร้อมที่จะผลิตและสอนวิธีการทำให้

ขณะที่ คุณสุพัฒน์ คงดี เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ จ.ปราจีนบุรีและทีมงานได้เข้ามาดูวิธีการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจรของกลุ่มวิสหกิจชุมชนบ้านวังท่าช้างในครั้งนี้ด้วย และยังบอกกับผู้สื่อข่าวว่าน่าให้การสนับสนุนวิสหกิจชุมชนปลูกฟ้าทะลายโจรของกลุ่มนี้มาก เพราะจะเน้นช่วยเหลือมากว่าที่จะขายเพื่อหวังกำไร อย่างน้อยคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ก็เข้าถึงได้

พบที่โรงเรียนวัดย่านรี ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อบต.ย่านรี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.จิตอาสา 40 คนร่วมกันทำความอาคารเรียนซึ่งได้ขอสถานที่ของโรงเรียนเพื่อที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่รักษาตัวจากโรงพยาบาลมาแล้วเพื่อมาพักคอยการส่งตัวกลับสู่บ้านก่อนที่จะครบกำหนดการกักตัว ทุกคนร่วมทำความสะอาดตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ภายในโรงเรียน

นายปกรณ์ สมบัติมาก นายกอบต.ย่านรี กล่าวว่า ทางอบต.ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน-สารวัตรกำนัน-แพทย์ประจำตำบล-อสม.และจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณและสละทรัพย์ในการกับสถานที่เพื่อให้เส็จสิ้นไปด้วยดี สถานที่พักคอยอย่างนี้จัดขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิค 19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามกำหนดแล้วจะส่งตัวมายังสถานที่พักแห่งนี้เพื่อรอการส่งตัวกลับบ้านซึ่งผู้ติดเชื้อโควิดจะมาพักคอยการส่งตัวกลับบ้านอยู่ที่นี่ 4 วันจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ตำบลย่านรี

นายบุญเทา วงอาสา(อดีตนายกอบต)บริจาคเงินสมทบเงิน5,000บาทบริษัท SCGนำน้ำดื่มมามอบให้อีกด้วยนางศิริพร อินทร์อ่อน อสม.หมู่10 ต.ย่านรี กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมจัดสถานที่พักคอยให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่จะออกจากโรงพยาบาลเพื่อรอคอยการส่งตัวกลับบ้านหาครอบครัวในโอกาสต่อไป ในฐานะที่เป็นอสม.เป็นด่านแรกที่ต้องลงพื้นที่สำรวจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของแต่ละหมู่ที่รับผิดชอบรู้สึกเป็นห่วงประชาชนทุกคนอสม.จะให้คำแนะนำกับผู้ที่สุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตัว อยากให้กำลังใจพี่น้องอสมทุกคนทั่วประเทศขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จตช. สั่งสอบดาบหัวร้อน อยู่กับบุคคลมีหมายจับ แต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จ่อฟันวินัย-อาญา
บทความถัดไปปอท.บุกทลาย เว็บพนันออนไลน์ “ez slot vip” จัดโปรโมชั่น “คนละครึ่ง”เอาใจนักเล่น พบเงินหมุนเวียนกว่า 6 ล้าน