ศบค.นสศ. จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างการตระหนักรู้โควิด-19 แก่ประชาชน

ศบค.นสศ. จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างการตระหนักรู้โควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี กำหนด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 521 พร้อมรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานให้กับ ศบค.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ในนามของ “กองทัพบก” ด้วยการวิ่งประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และหยุดจอด เพื่อกระจายเสียงตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งพบการระบาดมากที่สุด จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ป่วยสะสมอำเภอเดียวถึง 1,284 ราย รองลงมา คืออำเภอพัฒนานิคม 782 ราย และอำเภอโคกสำโรง 598 ราย

ทั้งนี้ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม ศบค.จังหวัดลพบุรี ได้ออกประกาศอย่างเครงครัด ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวที่เรารักให้ปลอดภัยจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตลอดจนช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็ว

ซึ่งนับจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดรถรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการตระหนักรู้โควิด-19 แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน โดยได้รับการชื่นชมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยพาณิชย์ เปิดแพลตฟอร์ม PayZave ให้คู่ค้าซัพพลายเชน รับ-จ่ายได้ไม่ต้องรอเครดิตเทอม
บทความถัดไปรฟท.โชว์ตารางเวลารถไฟชานเมืองสายสีแดง ก่อนเปิดทดลองนั่งฟรี เริ่ม 2 ส.ค.นี้