สภาเมืองพัทยาวุ่น! ถกงบไม่ลงตัว ลาออก 4 คน ส่งผลยุบทั้งสภา

การเมืองพัทยากระเพื่อมหนัก หลังประชุมงบประมาณผ่านแค่ 1 วัน สมาชิกสภาพาเหรดยื่นหนังสือลาออกประธานสภา ไม่แจงเหตุผล 4 ราย ส่งผลให้ สมาชิกที่เหลืออีก 4 ราย มีจำนวนไม่ครบกึ่งหนึ่งตามกฎหมายที่ต้องหมดหน้าที่โดยปริยาย รองปลัดเมืองพัทยาเร่งส่งหนังสือผู้ว่าฯหาทางออก

​จากกรณีที่ คสช.ได้แต่งตั้งให้นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ลงนามคำสั่งที่ 1/2559 ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ว่างลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 คน ประกอบด้วย 1.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ 2.พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รดารุณ 3.พ.อ.ภพ อนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ 4.พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี 5.ดร.วสันต์ นาวเหนียว 6.นายชาคร กัญจนวัตตะ 7.นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล 8.นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี 9.นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร 10.นายโชฎึก โชติกำจร11.นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี 12.นายเฉลิม ปราสาททอง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งต่อมาพบว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายราย ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งราชการที่สูงขึ้น และเกษียณอายุราชการไปทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือเพียง 8 คน แต่ยังถือว่ามีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งคือ 6 คนตามกฎหมายที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้

​มีรายงานว่าภายหลังจากการประชุมสภาเมืองพัทยา ที่มีการยื่นมติถกกันอย่างดุเดือดเรื่องขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันจ้างเหมาทำ CCTV 3 ปี วงเงิน 200 ล้านบาท โดยฝ่ายสภาจี้สัญญาที่ส่อเค้าไม่ครอบคลุมหวั่นเสียงบประมาณโดยใช่เหตุจึงขอให้ทบทวนใหม่ สุดท้ายหาข้อสรุปไม่ได้จนต้องมีการลงคะแนนโหวตเห็นชอบญัตติในทางลับโดยผลคะแนนออกมาเท่ากัน 4 ต่อ 4 ก่อนประธานใช้อำนาจในการตัดสินให้ไปพิจารณาโครงการใหม่อีกรอบก่อนสั่งปิดการประชุม

​ล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายวันต์ หนาวเหนียว นายโช ฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแก่นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา โดยไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุแต่อย่างใด ทำให้จำนวนสมาชิกที่เหลืออีกเพียง 4 คน ได้แก่ 1.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ 2.พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ 3.นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และ 4.นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร ต้องหมดภาระการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ทั้งหมด

​นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ เปิดเผยว่า ไม่ทราบเหตุผลข้อเท็จจริงของสมาชิกทั้ง 4 คน ว่าลาออกเพราะเหตุใดเพราะในหนังสือและส่วนตัวไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ทราบ ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าสมาชิกที่เหลือต้องหมดหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม หรือในวันที่สมาชิกทั้ง 4 คน ยื่นหนังสือลาออกไปด้วย เพราะมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางรองปลัดเมืองพัทยาเร่งทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป หรือจะมีการเสนอแต่งตั้งใคร อย่างไร เพื่อให้มีฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาทำหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณและโครงการต่างๆ ซึ่งจะมีขึ้นภายในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ดี ต้องน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนผลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็คงจะส่วนแต่ผู้ใหญ่จะพิจารณา แต่ส่วนตัวแล้วๆ ไม่ได้ติดยึด ที่สำคัญที่ผ่านมาก็ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะการพิจารณางบประมาณในโครงการต่างๆ ที่อาจจะมีการตัดงบประมาณลงบ้าง การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งสิ่งสำคัญคือทุกคนที่ทำงานตรงนี้ไม่มีผลประโยชน์ และยึดมั่นว่าจะต้องทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดเท่านั้น

​จากนั้นคณะอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 คน ได้ร่วมกันเดินทางไปกราบลาและสักการะบริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon