อปท.จี้ ‘บิ๊กตู่’ จัดงบกลาง 1.6 หมื่นล้าน หนุนแก้ปัญหาโควิดระดับท้องถิ่น

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ /แฟ้มภาพ

อปท.จี้ ‘บิ๊กตู่’ จัดงบกลาง 1.6 หมื่นล้าน หนุนแก้ปัญหาโควิดระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นายก ส.ท.ท.ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้จัดสรรงบประมาณเพิ่ม หลังจากรัฐบาลยมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับโควิด-19 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รับผิดชอบ แต่ไม่จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ขณะเดียวกันยังลดรายได้ของท้องถิ่นโดยใช้มาตรการบังคับ ทำให้มีผลกระทบท้องถิ่นทุกรูปแบบ ที่เห็นได้ชัดคือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมด้านสาธารณสุขและภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งภาษีที่รัฐจัดเก็บและจัดแบ่งให้ อปท.ก็ไม่สามารถส่งตามกำหนด เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถทำงานตามความต้องการของประชาชนได้

“ตั้งแต่เกิดโรคระบาดท้องถิ่นไม่เคยละเลยที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รัฐยังสั่งให้ท้องถิ่นต้องรับภาระ จึงขอเรียนนายกรัฐมนตรีสนใจรายได้ของท้องถิ่นอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานและสนองนโยบายรัฐ ขณะนี้งบประมาณปี 2565 คณะกรรมาธิการงบประมาณได้พิจารณาเสร็จแล้ว มีการตัดงบไว้ 16,000 ล้านบาท ไปไว้ในงบกลางซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี จึงขอให้นำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัตินำไปชดเชยรายได้ให้กับ ท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้จ่ายทดแทนในส่วนที่ขาดหายไป” นายศุภสัณห์กล่าว

เลขาธิการ ส.ท.ท.กล่าวอีกว่า ขณะนี้เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง มีผลกระทบอย่างรุนแรงหากได้งบสนับสนุนก็จะทุเลาปัญหา เทศบาลบางแห่งเงินหายไป 30-40 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบค่าใช้จ่ายประจำ ดังนั้นสิ่งที่ อปท. เรียกร้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพราะในอดีตเก็บภาษีได้สมมุติ 100 บาท ปัจจุบันรัฐสั่งให้เก็บเพียง 10 บาท ดังนั้น ท้องถิ่นจังหวัดควรรวบรวมตัวเลขรายได้เพื่อเสนอถึงมหาดไทย ขณะที่ท้องถิ่นไม่ปฏิเสธงานที่รัฐสั่งให้ทำ แต่ภาระด้านงบประมาณลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon