นพค.51 เร่งซ่อม-ปรับปรุงบ้านพักช่วยปชช.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่จ.อำนาจเจริญ จากกรณีนโยบาย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ที่มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ให้หน่วยทหารพัฒนา (นทพ.) เข้าช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพ.อ.วรการ ฮุ่นตระกูล ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51(นพค.51) สำนักงานพัฒนาที่ (สนภ.5 นทพ.) นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของ นายผอง อินบุดดา อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมผุพังในหลายส่วน ไม่มีความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย โดยหน่วยได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงคิดเป็น 82 % ของปริมาณงานทั้งหมด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เปราะบาง ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ บ้านเลขที่ 138 หมู่ 10 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon