สงขลาชง ‘ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์’ นำร่องเมืองชายแดน

สงขลาชง ‘ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์’ นำร่องเมืองชายแดน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม องค์กรภาคเอกชน ในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เตรียมขับเคลื่อนโครงการด่านนอก แซนด์บ็อกซ์ (Dannok sandbox) เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส covid-19 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่งผลให้ร้านค้าโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากพื้นที่นี้นั้นต้องพึ่งพาการค้าและการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นหลัก ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรม ที่ยังเปิดให้บริการเหลืออยู่เพียงร้อยละ 20

นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักษ์ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา กล่าวว่าได้ร่วมกันวางแนวทางด่านนอกแซนด์บ็อกซ์ เพื่อเปิดด่านพรมแดนสะเดาซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ทั้งนี้ประเมินว่าทางประเทศมาเลเซียได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้ว กว่า 31.8 ล้านโดสโดยมีประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 13.3 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าจะมีประชาชนชาวมาเลเซียได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศเอาไว้ในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกัน จึงได้เตรียมความพร้อมในโครงการด่านนอก แซนด์บ็อกซ์ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของบ้านด่านนอก โดยในเฟสแรกคาดว่าจะเริ่มเปิดด่านพรมแดนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วใช้เวลาในการประเมินผลเป็นเวลา 2 เดือนโดยกำหนดเส้นทางโครงการด่านนอกแซนด์บ็อกซ์ ในระยะแรกกำหนดจากบริเวณด่านตรวจพืชเก่าไปจนถึงด่านศุลกากรสะเดาระยะทาง 2.7 กม. ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกพื้นที่นี้ หลังจากเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมก็จะมีการประเมินผลซึ่งหากเป็นไปด้วยดีก็อาจจะมีการขยายผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสามารถเดินทางเข้าไปจนถึงอำเภอหาดใหญ่ได้

สำหรับแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ covid-19 นั้นมีรูปแบบของสถานประกอบการที่จะกำหนดกิจการที่จะเปิดให้บริการได้นั้นพนักงานต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ทุกคนภายในเดือนตุลาคมนี้และให้บริการตามมาตรฐานสาธารณสุข เปิดด่านพรมแดนให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่ 7 เทศบาลตำบลสำนักขามได้โดยไม่ต้องกักตัวซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสและผลการตรวจเชื้อ covid-19 เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง โดยเริ่มดำเนินโครงการเฟส 1 พื้นที่ด่านนอก 1 พฤศจิกายนและเปิดให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นได้ในเฟส 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565

โดยหลังจากนี้จะสรุปข้อมูลแนวทางนำเสนอจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามแผนงานและนำเสนอไปยังรัฐบาลทั้งนี้หากสามารถเปิดโครงการด่านนอกแซนด์บ็อกซ์ได้ก็จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่แนวพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ต้องขอรับการสนับสนุนวัคซีนมาฉีดให้กับผู้ประกอบการพร้อมแรงงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นโดส ภายในเดือนตุลาคม ซึ่งเฟสแรกคาดว่าจะสร้างรายได้หลายสิบล้านบาท และจ้างงานนับหมื่นคน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon