ผู้ว่าฯปูยืนยันไม่เลื่อน พรุ่งนี้เริ่มฉีดวัคซีนต่างด้าว ตามปฏิบัติการ Sakhon Box

ผู้ว่าฯปูยืนยันไม่เลื่อนแน่นอน 11 ก.ย.นี้ เริ่มฉีดวัคซีนต่างด้าวตามแผนปฏิบัติการ Sakhon Box

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่ จ.สมุทรสาคร ดำเนินการแผนเชิงรุก ดีเดย์ฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้เป็นต้นไปนั้น ยังคงยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม ภายใต้แผนปฏิบัติการ “Sakhon Box รุกฉีดวัคซีนกลุ่มต่างด้าว” ซึ่งแผนนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสมุทรสาครได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับแรงงาน 3 กลุ่มแรกก่อนคือ 1.แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำ FAI, 2.แรงงานข้ามชาติในแคมป์คนงานก่อสร้าง และ 3.แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ ซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน 1 วัน และผ่านการประสานงานกับทางโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า เบื้องต้นได้กำหนดจุดฉีดสำหรับแรงงานข้ามชาติไว้ 3 แห่งคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร, อาคารใหม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และตลาดพลาซ่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส่วนแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในกลุ่มอาชีพอื่นๆ แล้วประสงค์จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองนั้น ตามที่เคยประกาศไว้แล้วว่าทุกคนใน จ.สมุทรสาคร ต้องได้รับวัคซีน ดังนั้น ในกลุ่มที่ประสงค์จะเข้ามาฉีดวัคซีนด้วยตนเองก็ขอให้รอการพิจารณาและประกาศอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งคาดว่าไม่เกินภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ก็จะได้ทราบแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

นายวีระศักดิ์กล่าวต่อว่า ในส่วนคนไทยทุกกลุ่มที่สามารถฉีดวัคซีนได้ก็ขอให้ไปรับบริการได้ตามจุดที่เปิดให้บริการ ทั้งจุดหลักของแต่ละโรงพยาบาล หรือจุดที่มีการให้บริการเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนของสาธารณสุข และของแต่ละอำเภอ เพื่อการฉีดวัคซีนให้เข้าถึงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon