ภูเก็ต เปิดโครงการพิชิตโควิด-19 ‘คลินิกอุ่นใจ’ หลังยอดผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่าวันละ 200 คน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิชิตโควิด-19 “คลินิกอุ่นใจ” โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณพงศ์, ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์กู้เกียรติ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (depa phuket) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้การดำเนินการในโครงการพิชิตโควิด-19 “คลินิกอุ่นใจ” ครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือแบบบูรณาการของหลายภาคส่วนประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดคลินิกอุ่นใจเป็นเงิน 1,200,000 บาท, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 20 คู่สาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดภูเก็ต, ทีมงานควบคุมโรคจากเขตสุขภาพที่ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนจิตอาสาทุกคน

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วมากจากเชื้อสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ใน 7 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้จังหวัดภูเก็ตในวันนี้มีการติดเชื้อไม่ต่ำกว่าวันละ 200 คน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมากกว่าร้อยละ 85 ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดงที่มีอาการหนักเป็นส่วนน้อยมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากด้วยเช่นกัน เพราะประชาชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการบูสเตอร์เข็มที่ 3 ส่วนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคเรื้อรัง 7 โรค และสตรีมีครรภ์หรือกลุ่ม 608 จากการสำรวจพบว่ามีเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 20 และคณะเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งให้คนกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนทั้งหมดเพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตรวมไปถึงการบริหารจัดการให้คำปรึกษาปัญหาโควิด-19 แก่ผู้ที่มีความกังวลใจด้วย

สำหรับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตนั้น จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หรือปลายเดือนกันยายนนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิกผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ได้เสนอมาตรการ 3 แนวทางคือจัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว, จัดทีมควบคุมไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่และการจัดตั้งคลินิกอุ่นใจ

คลินิกอุ่นใจ เป็นศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิดแบบครบวงจร ทั้งที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกหรือจากคลินิกแพทย์ คลินิกแล็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการไม่ให้มีผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้าง รวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและสะดวก โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการและปัจจัยเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงอำนวยความสะดวกให้เป็นศูนย์พักคอยแก่ผู้ติดเชื้อ จนสามารถจัดหาที่พักได้ โดยเปิดให้บริการติดต่อ สอบถาม ประสานงานแบบจุดเดียวจบ (One stop service call center จำนวน 20 คู่สาย ที่หมายเลข 0-7625-4200, ผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกจะได้รับการตรวจยืนยัน, ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจทางรังสีเบื้องต้นโดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา, ในรายที่สามารถกักตัวที่บ้าน ที่ชุมชน ที่โรงแรม จะมีคณะเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตามอาการเบื้องต้น รวมถึงให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในรายที่จำเป็นพร้อมติดตามอาการและให้คำปรึกษาทุกวัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อาลัย ‘นายกเทศบาล ต.นครชัยศรี’ ติดโควิดเสียชีวิต
บทความถัดไปปทุมธานี ‘เปิดครัวสนาม’ แจกอาหารปรุงสุก ถุงยังชีพ ข้าวสารผู้ได้รับผลกระทบโควิด