ทางหลวง แจ้งผลกระทบพายุเตี้ยนหมู่ ทำถนนผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด รวม 45 แห่ง

กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 28 ก.ย.64 ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด 45 แห่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตั้งป้ายเตือน

กรมทางหลวงได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง สถานการณ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยภูมิ, จ.เลย, จ.ขอนแก่น, จ.นครราชสีมา, จ.อุบลราชธานี, จ.สุโขทัย, จ.ลพบุรี, จ.กำแพงเพชร, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.เพชรบูรณ์, จ.สุพรรณบุรี, จ.นครสวรรค์, จ.อุทัยธานี, จ.นนทบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.สุรินทร์ และ จ.สระแก้ว จำนวน 69 สายทาง 125 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 80 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง สำหรับจังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ โดยให้ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมวางแนวทางป้องกัน–ฟื้นฟู–เยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ประชาชนให้รับทราบมีรายละเอียด สถานการณ์ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. จังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 10 จังหวัด จำนวน 45 แห่ง รายละเอียดดังนี้

1.จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่ ทล.201 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วง กม.ที่ 107 – 118,ทล.2170 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วง กม.ที่ 0 – 4 และช่วง กม.ที่ 15 – 18 และ ทล.2179 พื้นที่ อ.จัตุรัส ช่วง กม.ที่14

2.จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่ ทล.205 พื้นที่ อ.โนนไทย ช่วง กม.ที่ 212 – 217 และ ทล.2068 พื้นที่ อ.โนนไทย ช่วง กม.ที่ 35 – 37

3.จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 แห่ง 5 สายทาง ได้แก่ ทล.12 พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่166 – 171, ทล.101 พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 79 – 82, ทล.125 พื้นที่ อ.ศรีสำโรง ช่วง กม.ที่ 14 – 19, ทล.1347 พื้นที่ อ.ศรีสำโรง ช่วง กม.ที่ 0 – 5 และ ทล.1195 พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 0 – 1

4.จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่ ทล.205 พื้นที่ อ.โคกสำโรง ช่วง กม.ที่ 27, ช่วงกม.ที่ 32, ช่วง กม.ที่ 53, ช่วง กม.ที่ 63, ช่วง กม.ที่ 68 – 71, ช่วง กม.ที่ 82, ช่วง กม.ที่ 100 – 104,ทล.2260 พื้นที่ อ.ลำสนธิ ช่วง กม.ที่ 1 – 2 และ ทล.2243 พื้นที่ อ.ชัยบาดาล ช่วง กม.ที่ 0 – 1

5.จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.1 พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่419, ช่วง กม.ที่431 – 432

6.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.32 พื้นที่ อ.หันสัง ช่วง กม.ที่32, ช่วงกม.ที่ 39 และช่วง กม.ที่ 43

7.จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่ ทล.21 พื้นที่ อ.ศรีเทพ ช่วง กม.ที่ 99 – 102 และพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ช่วง กม.ที่ 112 – 116 และ ทล.2275 พื้นที่ อ.วิเชียรบุรี ช่วง กม.ที่ 33 – 34 และช่วง กม.ที่ 44 – 48

8.จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่ ทล.33 พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 9 และ ทล.340 พื้นที่ อ.บางปลาม้า ช่วง กม.ที่ 59

9.จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 แห่ง 8 สายทาง ได้แก่ ทล.1 พื้นที่ อ.ตาคลี ช่วง กม.ที่ 339, ทล.11 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วง กม.ที่ 68, พื้นที่ อ.ไพศาลี ช่วง กม.ที่ 71 – 72, ทล.225 พื้นที่ อ.หนองบัว ช่วง กม.ที่ 82 – 84, ทล.1072 พื้นที่ อ.แม่วงก์ ช่วง กม.ที่ 44, ช่วง กม.ที่ 62 – 63, ทล.1119 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วง กม.ที่ 31 – 34, ทล.3004 พื้นที่ อ.ท่าตะโก ช่วง กม.ที่ 49 – 54, ทล.3013 พื้นที่ อ.ลาดยาว ช่วง กม.ที่ 41 – 44 และ ทล.3330 อ.ไพศาลี ช่วง กม.ที่ 20 – 29

10.จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 แห่ง 1 สายทาง ได้แก่ ทล.3456 พื้นที่ อ.ทัพทัน ช่วง กม.ที่ 3

โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สหรัฐยันปล่อยซีเอฟโอหัวเว่ยไม่ใช่การแลกนักโทษ
บทความถัดไปโควิด 67 จังหวัดป่วยพุ่ง 5 พันราย ‘กทม.’ เริ่มแผ่ว ชายแดนใต้อ่วม ติดกว่าพันราย