กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่  ‘ผบ.กร.’ใหม่ ขอให้ทุ่มเท เสียสละทำงานพัฒนา ทร.

กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่  ‘ผบ.กร.’ใหม่ ขอให้ทุ่มเท เสียสละทำงานพัฒนา ทร.

เมื่วันที่ 30 กันยาย 64 ที่จ.ชลบุรี กองเรือยุทธการจัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ระหว่าง พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.)ท่านเก่า กับ พล.ร.ท.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผบ.กร. ท่านใหม่ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง , หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และผู้แทนกำลังพลกองเรือยุทธการร่วมในพิธี บน ร.ล.อ่างทอง ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยร.ล.ปิ่นเกล้า ยิงสลุต จำนวน 17 นัด เพื่อเทิดเกียรติให้กับผบ.กร. ท่านเก่า และได้ยิงสลุตอีกครั้ง จำนวน 17 นัด ให้กับผบ.กร.ท่านใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของนักรบทางเรือ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ กล่าวว่า ได้กล่าวมอบตำแหน่งใจความว่า“ในช่วงเวลาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนั้น กองเรือยุทธการสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามนโยบายของกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล  องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการสนับสนุนกำลังทางเรือให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ผมขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา และตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.ท.สุวิน เป็นผบ.กร. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น ผมขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นอย่างยิ่ง พล.ร.ท.สุวิน  เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วหลายหน่วย มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยกำลังรบ ตลอดจนฝ่ายเสนาธิการ จากประสบการณ์การรับราชการของท่านที่ผ่านมา ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่า ท่านจะเป็นผู้นำความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กองเรือยุทธการอย่างแน่นอน

พล.ร.ท.สุวิน กล่าวรับตำแหน่งว่า’โอกาสที่ผมมาดำรงตำแหน่งผู้ปบ.กร.นี้ ผมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานร่วมกันกับพวกท่าน ผมพร้อมที่จะนำพากำลังพลของกองเรือยุทธการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ และบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยอยู่บนพื้นฐานความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกำกับดูแลกองเรือยุทธการให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึก  การปฏิบัติสาขาการรบต่างๆ อย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมกับดูแลด้านสวัสดิการกำลังพลให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อให้กองเรือยุทธการเป็นกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมรบสูงสุด และสามารถสนองตอบต่อภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมายในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผมจึงขอให้ทุกท่านทุ่มเท เสียสละในการทำงาน ร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน ทำงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งนำขีดความสามารถ และประสบการณ์ของทุกท่านมาร่วมกันขับเคลื่อนกองเรือยุทธการให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้”พล.ร.ท.สุวิน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon