ป่วยโควิดใหม่ปราจีนฯ วันนี้กว่า 362 ราย เสียชีวิต 3 ราย พบคลัสเตอร์งานศพลุกลามต่อเนื่อง 

ป่วยโควิดใหม่ปราจีนฯ วันนี้กว่า 362 ราย เสียชีวิต 3 ราย พบคลัสเตอร์งานศพลุกลามต่อเนื่อง 

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.ปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ ระลอกเมษายน 2564 เพิ่มจำนวน 362 ราย สะสมรวม 16,922 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 9,037 ราย รักษานอกเขตสะสม 26 ราย

วันนี้ (3 ต.ค.) พบผู้เสียชีวิต 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 129 ราย มีผู้รักษาหายกลับบ้าน 178 ราย รวมผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านสะสม 7,730 รายส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 875 ราย รวมส่งตรวจสะสมทั้งหมด 115,063 ราย

จำแนกตามตลัสเตอร์ จากผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 362 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 16,561 – 16,922 ) เป็นผู้ป่วยนอกเขตเข้ามาตรวจและรักษา จำนวน 3 ราย, คลัสเตอร์บริษัท ช.การช่างโตกิจ ท่าตูมNEW! จำนวน 15 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท Western Digital : WD จำนวน 70 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทไทยฟู๊ดส์กรุ๊ป จำนวน 43 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทอาร์เซลิภ ฮิตาชิฯ จำนวน 11 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ฮานีโร (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 10 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์ไซค์ก่สร้างท่าตูม(ระลอกใหม่) จำนวน 7 ราย, 

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 5 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์สุรพลชูพรีม จำนวน 5 ราย, คลัสเตอร์บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) จำนวน 3 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทแอดแวนมาจฟุตแวร์ จำนวน 3 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์ไฮเออร์ จำนวน 3 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทวัฒนไพศาล จำนวน 3 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำนวน 3 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 2 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 2 ราย  

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทแอลไพน์ฯ จำนวน 2 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ทาคานะ อิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 1 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท พี เอม ฟุด จำกัด จำนวน 1 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์งานศพบ้านดงขวาง ต.ย่านรี จำนวน 1 ราย, เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท TPV ระลอกใหม่ จำนวน 1 ราย, บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 122 ราย ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 43 ราย

สำหรับผู้ป่วย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้วจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฏใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกับร่วมงานบวช งานศพ งานเลี้ยงสังสรรค์ การไม่สวมหน้ากากอนามัย และการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2-4 ยังพบมีการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้านให้เลือกรับประทานอาหาร จานเดียวหรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่างและสวมหน้ากาก

ขณะที่ นายพิทักษ์ เมืองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านดงขวาง ม.11 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์งานศพในหมู่บ้าน จำนวนผู้ป่วย วันนี้พบรวม 20 ราย (บวก) จำนวนผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง รวม 49 ครอบครัว จำนวน 130 คน ได้ทำการปิดปากทางเข้า-ออกหมู่บ้าน และสั่งปิดบ้านครอบครัวผู้เสี่ยงสัมผัสสูงทั้งหมด ก่อนหน้านี้ทาง สสจ.ปราจีนบุรีได้มาตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อในหมู่บ้านแล้ว และจะตรวจคัดกรองเชิงรุกอีกรอบในวันที่ 5 ต.ค.นี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon