อดีตเจ้าคณะปทุมธานี แถลงข่าวขอความเป็นธรรม รับไม่ทราบสาเหตุ มส.ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

อดีตเจ้าคณะจังหวัดแถลงข่าวไม่ทราบสาเหตุของ มส.ที่มีมติถอดถอนออกจากตำแหน่ง

วันนี้(6 ตุลาคม )ที่ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) ได้เปิดแถลงข่าว กรณีที่มติมหาเถรสามคม ถอดทอนออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โดยไม่ปรากฏความผิด และไม่มีการสอยสวน สร้างความคลางแคลงใจต่อพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก

พระธรรมรัตนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) กล่าวว่าขอเจริญพรอนุโมทนาบุญผู้สื่อข่าวทุกสำนักหนังสือพิมพ์ TV และ social ต่างๆที่ได้ให้กำลังใจอาตมาภาพเสมอมาอาตมาต้องขอขอบใจและขอขอบคุณทุกฝ่ายวัดเขียนเขตได้สร้างขึ้นเมื่อพศ. 2438 โดยหม่อมเขียนหม่อมราชวงศ์พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้เป็นผู้มอบเงินหน้าที่สถานที่นี้ให้สร้างวัดพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์นั้นมีพระราชโอรส 2 ท่านคือหม่อมราชวงศ์สท้านสนิทวงศ์และหม่อมราชวงศ์สุวพรรณสนิทวงศ์ซึ่งทั้งสองท่านนี้อาตมาได้ขอกล่าวนามไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมราชวงศ์สะท้านสนิทวงศ์เป็นท่านพ่อของหม่อมราชวงศ์บัวกิติยากร

ซึ่งหม่อมราชวงศ์บัวนี้เป็นพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงส่วนอีกท่านก็คือหม่อมสุวพรรณสนิทวงศ์ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับวัดเขียนเขตที่ได้สร้างวัดนี้ต่อมาวัดนี้ได้ทรุดโทรมทางเครือญาติได้นิมนต์อาตมาจากวัดมูลจินดารามมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเมื่อปีพ.ศ2522เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้มีการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ 2534นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่เมตตาครั้งนี้โดยพระบรมศานุวงศ์ได้เกี่ยวข้องกับวัดนี้มาโดยตลอด สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาเสด็จมาทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถพระองค์เจ้าโสมสวลีเสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐิน2 ครั้งกลับทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพฯสุดาพระราชทานนามพระอุโบสถหลังเก่าอาตมาได้ดูแลวัดนี้ซึ่งเป็นวัดของเครือญาติสนิทวงศ์จนได้รับยศเป็นพระอารามหลวงด้วยความวิริยะอุตสาหะมาจนถึงปัจจุบันนี้

รวมไปถึงเครือญาติของสนิทวงศ์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดนี้มาโดยตลอดนี่คือความเป็นมาของวัดเขียนเขตพอสรุปโดยสังเขปจากนั้นอาตมาก็ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งมาเป็นลำดับลำดับจากตำแหน่งเจ้าอาวาสตำแหน่งเจ้าคณะตำบลรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดและเป็นเจ้าคณะจังหวัดในที่สุดโดยเป็นเจ้าคณะจังหวัดเมื่อปี2548ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนั้นจนมาถึงบัดนี้เป็นเวลา 16 ปีได้ทำหน้าที่สนองคณะสงฆ์มาเป็นลำดับด้วยความวิริยะอุตสาหะในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท่านทั้งหลายต้องจำได้ว่าพระสังฆาธิการเมื่อได้รับแต่งตั้งพอได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้วหน้าที่ก็ต้องตามมาหน้าที่ของเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติอย่างไรหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลจะต้องปฏิบัติอย่างไรหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอจะต้องปฏิบัติอย่างไรและหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะมีบทบัญญัติไว้ในบทบัญญัติของคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมต้องปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปด้วยดีให้เกิดความเรียบร้อยดีงามต่อคณะสงฆ์อาตมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติไว้มาจนถึงปัจจุบันด้วยความตั้งใจดังนั้นอาตมาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระพุทธศาสนาและสุดท้ายได้รับแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอนุกรรมการจากมหาเถรสมาคมให้อาตมานี้ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสุขซึ่งก็ได้ดำเนินการมาทั่วประเทศโดยที่มติมหาเถรสมาคมให้ดำเนินการโครงการนี้ต่อไปได้โดยเชื่อมโยงไปสู่โครงการหน้าบ้านน่ามองในบ้านน่าดูอยู่ในบ้านก็น่ารักงานทั้งหลายทั้งปวงเป็นงานของคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย

ท่านทั้งหลายก็มองเห็นว่าหลวงพ่อไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายให้กับพระพุทธศาสนาและวัดรวมทั้งคณะสงฆ์แต่ประการใดนอกจากจะรักษาไว้จะลงพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้เกิดกับพระสงฆ์สามเณรในจังหวัดนี้ให้เกิดความมั่นคงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ประการใดต่อมาได้มีปัญหาอย่างที่พวกท่านได้ทราบซึ่งได้มาถามอาตมา  อาตมาก็ตอบไม่ถูกว่าที่ให้ออกจากตำแหน่งด้วยสาเหตุอะไร ซึ่งเป็นโจทย์ที่อาตมาตอบไม่ได้ว่าผิดเรื่องอะไร รายการถอดถอนในการปลดนั้นต้องเป็นไปตามกฎบัญญัติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดไว้  ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของมหาเถรสมาคมที่บัญญัติไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะกฎมหาเถรสมาคมที่ท่านกำหนดไว้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ระบุไว้ชัดเจนว่าในการแต่งตั้งถอดถอนพระเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาพเจ้าคณะจังหวัดพระอารามหลวงเมื่อได้ดำเนินการตามกฎของมหาเถรสมาคมฉบับนี้แล้วให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาทุกกรณีนำเสนอราชเลขาเพื่อกราบบังคมทูลมีพระราชดำริต่อไป มีพระราชดำริเป็นประการใดให้ปฏิบัติตามนั้น สิ่งที่อาตมาได้รับคิดว่าไม่เป็นธรรมต่ออาตมาตรงที่ว่าไม่ได้มีการสอบสวนทวนความต่ออาตมาใดๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะผู้ใกล้ชิดก็ไม่ได้มีการสอบถามทวนความประการใดๆไม่เคยเรียกอาตมาไปคุยเลยแม้แต่น้อย

ซึ่งอาตมาไม่เคยรู้เรื่องใดๆเลยที่จะมีการขอถอนวันนี้ที่อาตมามาแถลงข่าวก็เพื่อขอความเป็นธรรม เพราะฉะนั้นการถอดถอนเป็นเรื่องที่น่าคิดมากตรงนี้ก็อยากจะตอบว่าไม่ขอความยาวสาวความยืดเป็นเรื่องที่น่าคิดถ้าเป็นเรื่องแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาก็ยังดีให้ออกก็ยังดีแต่ว่าถอดถอนหรือปลดเป็นอันตรายตอบพระมากเหมือนถูกตัดคอหรือประหารชีวิตเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาจจะมาขอความเป็นธรรมญาติโยมมาถามหลวงพ่อผิดอะไรอาตมาก็ตอบไม่ถูกพระที่มาให้กำลังใจก็ถามว่าผิดอะไรอาตมาก็ตอบไม่ถูกไม่รู้ว่าผิดอะไรนี่คือสิ่งที่อาตมาได้รับอาตมาสนองงานที่พระองค์ใจให้โอวาทไว้โดยเฉพาะปฐมพระราชโองการที่พระองค์แต่งตั้งอาตมาเป็นท่านเจ้าคุณชั้นสามัญคือพระองค์รับสั่งว่าขอพระคุณจงรับภาระธุระพระพุทธศาสนาเป็นธุระสั่งสอนพระอธิกรพระภิกษุสามเณรในพระอารามตามสมควรขอจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาอาจจะมาปกครองในจังหวัดมีปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ไปจากเดือดร้อนก็กลายเป็นร่มเย็นจากการที่แตกแยกความสามัคคีกรอบกลับมาสามัคคีกลมเกลียวกันร่วมกันทำงานเต็มกำลังในด้านการเผยแพร่

อาตมาเป็นประธานคณะกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับประเทศของมหาเถรสมาคมเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เพื่อให้งานพระพุทธศาสนาและวัดทั้งหลายเป็นศูนย์กลางของประชาชนในนามของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีก็เคยไปช่วยทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนตลอดจนโครงการช่วยเหลือปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิคได้ช่วยมาอย่างเต็มที่ตั้งแต่ปี 2563วันนี้ญาติโยมได้เสียใจที่หลวงพ่อได้รับการกระทำอย่างนี้เพราะไม่เป็นธรรมกับหลวงพ่อ อาตมาเชื่อพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะปกป้องรักษาคุ้มครองอาตมาภาพเพราะในวันที่พระองค์ได้พระบรมราชาภิเษกให้วันนั้น พระองค์ทรงตรัสว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญจำเลยมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมะเจ้าพระสังฆเจ้ากรรมได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกอุปถัมภก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon