ยางเชียงรายปรับแผน กระจายจุดรับซื้อ-ปชส.ต่อเนื่อง หลังชาวสวนยางนำมาขายน้อย

เมื่อวันที่ 8 กุมพาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.เชียงราย แจ้งผลการซื้อขายยางพาราใน จ.เชียงราย ตามโครงการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐว่า ในการดำเนินการระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค.ที่ผ่านมา มีการเปิดจุดรับซื้อจำนวน 2 จุดที่ กยท.เชียงของ มีเกษตรกรนำผลผลิตไปขายจำนวน 70 ราย ทั้งหมดนำยางก้อนถ้วยไปขายรวม 6,911.30 กิโลกรัม มูลค่า 283,363.30 บาท และที่จุดบริษัทเชียงรายยางพาราเซ็นเตอร์ จำกัด พื้นที่ อ.เทิง มีเกษตรกรนำผลผลิตไปขายจำนวน 8 ราย เป็นยางแผ่นดินคุณภาพชั้น 3 น้ำหนัก 150 กิโลกรัม มูลค่า 6,750 บาท และยางก้อนถ้วยน้ำหนัก 767.80 บาท มูลค่า 31,479.80 บาท รวมทั้ง 2 จุดมีเกษตรกรนำผลผลิตไปขายจำนวน 98 ราย ปริมาณยาง 7,829.10 กิโลกรัม มูลค่ารวม 321,593.10 บาท
นายธรรมนูญ อุ่นธวัชนัดดา ผอ.สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.เชียงราย เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งรับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 3 กิโลกรัมละ 45 บาท ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 41 บาท และน้ำยางสดกิโลกรัมละ 42 บาท พบว่าเกษตรกรนำยางไปขายจำนวน 137 ราย เป็นยางก้อนถ้วยปริมาณทั้งหมด 13,196.38 กิโลกรัม มูลค่า 541,051.58 บาท โดยทาง กยท.เชียงราย ได้กระจายจุดรับซื้อไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อการกระจายตัวให้เกษตรกรที่จดทะเบียนกับ กยท.ได้สะดวกต่อการนำผลผลิตไปจำหน่ายรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัม ประกอบไปด้วยกลุ่มดอนศิลาผางาม อ.เวียงชัย บริษัทเชียงรายยางพาราเซ็นเตอร์ จำกัด อ.เทิง กลุ่มร้องหัวฝาย อ.เชียงของ กลุ่มห้วยซ้อเกี๋ยงดอนแก้ว อ.เชียงของ กลุ่มป่าตึง อ.เชียงแสน และกลุ่มห้วยไร่ อ.ดอยหลวง ดังนั้น การที่มีผู้ระบุว่าจุดรับซื้ออยู่ไกลทำให้ไม่คุ้มค่าในการขนผลผลิตไปขายนั้นคงเพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุมหารือโครงการมาตั้งแต่ต้นทำให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพราะในการเปิดจุดรับซื้อในบางวันก็ไปตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของผู้ที่ออกมาระบุดังกล่าวแล้วด้วย
201602081459432-20021028190531
นายธรรมนูญกล่าวว่า บรรยากาศการนำผลผลิตไปขายในครั้งนี้พบว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรโดยมีกลุ่มที่เข้าร่วมเพียง 2-3 กลุ่มจากเดิมที่เคยมีการประชุมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเพื่อหารือในเรื่องนี้แล้ว 20 กว่ากลุ่ม ล่าสุดทาง กยท.เชียงราย จึงได้มีการวางแผนแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เกษตรกรได้รับทราบและกระจายจุดรับซื้อเพื่อให้ทั่วถึงโดยระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.มีการกำหนดจุดรับซื้ออีกในพื้นที่ อ.เทิง อ.เชียงของ อ.เวียงชัย อ.แม่สรวย อ.พญาเม็งราย อ.เวียงแก่น และจากนั้นก็จะมีการจัดทำแผนกันใหม่อีกแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์โดยรอดูผลการประชุมของเครือข่ายเกษตรกรด้วยว่าพวกเขาจะกำหนดท่าทีกันอย่างไรด้วย
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image