นนท์พบผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 100 คนครั้งแรก ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สะสม 927,944 คน

นนท์พบผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 100 คนครั้งแรก ฉีดวัคซีนเข็ม 1 สะสม 927,944 คน เข็ม 2 สะสม 717,336 คน

เมื่อเวลา 12.10 น.วันที่ 17 ตุลาคม ศูนย์ข้อมูล covid 19 จ.นนทบุรีรายงานว่าพบ ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 99 ราย เพศหญิง 46 ราย เพศชาย 53 ราย ต่างชาติ 1 ราย (กัมพูชา 1 ราย)ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 31 ราย อำเภอบางบัวทอง 30 ราย อำเภอบางใหญ่ 14 ราย อำเภอปากเกร็ด 9 ราย อำเภอบางกรวย 8 ราย อำเภอไทรน้อย 7 ราย มีอาการ 58 ราย คิดเป็น 48.59 % ไม่มีอาการ 41 ราย คิดเป็น 41.41 % ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ ไม่เคยได้รับวัคซีน 61 ราย คิดเป็น 61.61%

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 99 ราย
จุดคัดกรอง ARI รพ.บางบัวทอง 9 ราย, จุดคัดกรอง ARI รพ.ไทรน้อย 8 ราย, จุดคัดกรอง CI วายุภักษ์ อำเภอเมือง 7 ราย, จุดคัดกรอง CI บางศรีเมือง อำเภอเมือง 8 ราย, กลุ่มอาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 8 ราย , พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 9 รายกลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่ ขับรถแท๊กซี่, ขับรถบรรทุก, ข้าราชการบำนาญ, ช่างยนต์และผู้ช่วยพยาบาล รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

สรุปการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ฉีดเพิ่ม + 24,226 โดส ฉีดสะสม 1,690,537 โดส สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%) เข็ม 1 สะสม 927,944 คน 57.67% เข็ม 2 สะสม 717,336 คน 44.58% หมายเหตุกรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon