เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น รอ อบจ.สงขลาแจงปมรับฟังความเห็นผังเมืองรวมจะนะ เกรงเปลี่ยนผังเมืองสีม่วง

ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น อำเภอจะนะ รอฟังคำชี้แจงจาก อบจ.สงขลา กรณีการจัดเวทีรับฟังความเห็นกรณีผังเมืองรวมจะนะ ซึ่งชาวบ้านกังวลว่าจะเป็นการเอื้อต่อการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

วันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อขอรับทราบถึงโครงการว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำเวทีรับฟังความเห็นกรณีผังเมืองรวมจะนะ เมื่อ 15 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดนั้น นายรุ่งเรือง ระหมันยะ ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ระบุว่า ชาวบ้านในเครือข่ายต่างต้องการรับฟังคำชี้แจงจาก อบจ.สงขลา ในการกำหนดเวทีรับฟังความเห็นกรณีผังเมืองรวมจะนะ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง ก็จะเป็นการเปิดทางให้ดำเนินโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตได้อย่างสะดวก

โดยที่ผ่านมานั้นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดทำจนกระทั่งเสร็จสิ้นและมีการประกาศใช้ในปี 2559 และร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง ทางเครือข่ายจึงมีข้อกังวลว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นของประชาชนตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ 25562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง อบจ.สงขลาได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชา ดำเนินการนั้น จะเป็นการเปิดทางให้เปลี่ยนผังเมืองเป็นสีม่วงหรือไม่

หากผังเมืองต้องเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็กังวลว่าจะทำให้วิถีชีวิตของชุมชนและพื้นที่ที่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เป็นเขตชนบทและเกษตรกรรมต้องถูกรุกรานด้วยอุตสาหกรรมและทำลายลงจนไม่อาจแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนดีได้ดังเดิม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon