ภูเก็ตผนึกเครือข่าย ดัน “แซนด์บ็อกซ์” ทุกมิติ รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จากความสำเร็จ ของโครงการ Phuket Sandbox ที่ผนึกกำลังร่วมกันจากทุกภาคส่วน เมื่อ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา องค์กรภาคเอกชน นำโดย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม ทาวน์ฮอลล์ล้อมวงพูดคุย ผลักดัน ก้าวต่อไปของภูเก็ต
เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในกิจกรรมทาวน์ฮอลล์ ครั้งสำคัญ ได้เปิดตัว “Together Phuket Stepping Forward : ภูเก็ต ก้าวไปด้วยกัน ชูนโยบาย ภูเก็ตน่าเที่ยว ปลอดภัย เข้าง่าย กระจายรายได้ ถึงมือทุกคน” ขานรับนโยบายรัฐบาล ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มความเสี่ยงต่ำสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย.นี้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ต วางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในอดีตของภูเก็ต เป็นเสาเดียว คือ การท่องเที่ยว มีเป้าหมายพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ

ก้าวต่อไปของภูเก็ต จะเพิ่มเสาต่างๆเพิ่มขึ้น ดังนี้ Fusion Farm ,Medical Hub, International Education ,Marina Hub ,Tourism, Smart City ,Tuna Hub, Sport Tourism ,Mice City ,City of Gastronomy และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ชุมชน) การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคน สังคม บริการภาครัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และ ความสงบเรียบร้อย

ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี2562 ภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยว 442,891ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยว 14,576,466คน ต่อมา เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 พบการติดเชื้อในประเทศ ล็อกดาวน์ครั้งที่ 1 ทำให้ภูเก็ต มีรายได้ลดลง เหลือ 108,464ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยว 3,001,599คน เดือนเมษายน-ธันวาคม 2563รายได้ 98,835 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยว 1,001,691คน ต่อมา เดือนมกราคม -มิถุนายน 2564 รายได้ 4,905.28 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยว 480,567คน จากนั้น เดือน กรกฎาคม-กันยายน ช่วงเวลา โครงการPhuket Sandbox รายได้ 2,147.70ล้านบาท นักท่องเที่ยว 70,229คน แยกเป็นคนไทย 38,942คน ต่างชาติ 31,287คน นักท่องเที่ยวเข้ามาสูงสุด 5ลำดับแรก ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ อิสราเอล ฝรั่งเศส เยอรมนี (ข้อมูล ณ ต.ค.2564)

ตลาดท่องเที่ยวของภูเก็ต ทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวไม่เปลี่ยน แต่ สิ่งที่จะเปลี่ยนและเป็นตัวกำหนดการท่องเที่ยวในอนาคต คือ มิติการบริการด้านสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ดังนั้น ตลาดท่องเที่ยวของภูเก็ต ยังไปได้อีก เพราะกลุ่มที่มาประจำทั้งไทยและต่างประเทศ คือ คนที่ชอบภูเก็ต ชอบธรรมชาติในภูเก็ต สิ่งที่เพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวภูเก็ต คือ การบริการที่เหนือความคาดหมายของนักท่องเที่ยว คุณค่าด้านการท่องเที่ยวที่จะต้องสร้างขึ้น ต้อง Wow และโดนสุดๆ

ก้าวต่อไปคือ ก้าวที่สำคัญ ที่ต้องทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้มากที่สุด ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจลงให้มากที่สุด เพื่อการเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะแห่งความผันผวน ภูเก็ต พร้อมเป็น Sandbox ในทุกมิติการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้คนภูเก็ตและประเทศไทย

ด้าน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ต มีการวางระบบความปลอดภัยในทุกด้านอย่างรัดกุมและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนรวมถึงมาตรการเข้าภูเก็ต สำหรับผู้เดินทางในประเทศและจากต่างประเทศ

“นับตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป มาตรการเข้าออกภูเก็ต จะง่ายกว่าเดิมมาก เป็นการส่งสัญญาณความพร้อมของภูเก็ต ในการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ และภูเก็ต พร้อมมากสำหรับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ เราจะเป็นตัวอย่างที่ดีรับนักท่องเที่ยวอย่างมีความสุข” นายปิยพงศ์ กล่าว

ด้าน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ Phuket Sandbox มีนักท่องเที่ยวเข้ามา จำนวน 51,748คน ค่าใช้จ่ายต่อทริป 62,000บาท ผู้เข้าพักโรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 49,651คน อัตราเข้าพักเฉลี่ย 7% รายรับ 2,913.86ล้านบาท รายได้หมุนเวียน 6,905.84ล้านบาท (ข้อมูล ณ 17ต.ค.64)

เมื่อดูอัตราเข้าพัก 7% คิดเป็น 1% จากที่เคยได้ เราอยู่กับโควิดได้ แต่อยู่กับตัวเลขแบบนี้ไม่ได้ เพราะรายได้ไม่กระจายอย่างทั่วถึง จึงต้องการให้เข้ามาวันละ 10,000คน ในเป้าตัวเลขนี้ มีความเป็นไปได้ ถ้าเข้ามา10,000คน พบผู้ติดเชื้อ 30 คน ต่อวัน แต่จะมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น30% รูปแบบการใช้ชีวิตปกติใหม่ของภูเก็ตจะกลับมาจริงๆซึ่งวิถีใหม่คือ การที่โรงเรียนเปิดเรียนกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ

ที่ผ่านมา ได้เสนอขอให้รัฐบาลลดเงื่อนไขประกันโควิดจาก100,000 เหรียญลดลงเหลือ 50,000เหรียญ จะได้หรือไม่ รวมทั้งขอให้ประกันภัยคุ้มครองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาพบว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงปกติแต่นั่งข้างผู้ติดเชื้อต้องกักตัวแต่ประกันไม่จ่าย

ถ้า รัฐบาลผ่อนปรนบางเรื่องที่เราเสนอ สิ่งที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ ในเดือนธันวาคม นี้ เข้ามา 300,000คน พัก 8 คืน เฉลี่ย 6,800บาท ต่อคนต่อวัน จะมีรายได้ 16,320ล้านบาท ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนประมาณ 35,000ล้านบาท เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา6,900ล้านบาท

ด้าน นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์โควิดภูเก็ต อัตราการใช้เตียงผู้ป่วยทุกประเภท เหลือเตียงว่าง 46.95% ทีมCCRT ดำเนินการตรวจโควิดเชิงรุกในชุมชนให้ความสำคัญ กลุ่ม 608 การลงทะเบียนเก็บตกวัคซีนกลุ่มนักเรียน เว็บไซต์ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com การปิดLQ,CI ,Hospitel

“โลกแห่งความจริง เมื่อเปิดประเทศ เราจะพบผู้ติดเชื้อทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทีมสาธารณสุขเชื่อมั่นในการควบคุมและจัดการโควิดได้ ซึ่ง การฉีดวัคซีนลดอัตราป่วยหนักและเสียชีวิต การตรวจATKเข้าถึงได้ง่าย อาจให้พนักงานในสถานประกอบการ ตรวจATK ทุก 2 อาทิตย์ เราพร้อมจะอยู่กับโควิดอย่างปลอดภัย Smart Living with COVID” นายแพทย์กู้ศักดิ์ กล่าว

ด้านนายแพทย์ วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อในภูเก็ตเป็นขาลง เป็นผลจากความพยายามของทุกฝ่าย รวมถึงประสิทธิภาพวัคซีน ที่ได้รับเข็ม1 เข็ม 2 และเข็ม 3 ภูเก็ต มีอัตราการได้รับวัคซีนสูงสุดในประเทศ เทียบได้กับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก รวมทั้ง ฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12-18 ปี และเน้นตรวจเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ

ด้านนายแพทย์ บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษา โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวต้องฉลาดรู้อยู่กับโควิด ที่ผ่านมา ภูเก็ต ได้ ตรวจโควิดแบบเชิงรุก พบผู้ป่วยเร็ว ส่งเข้ารักษา จากนี้ไปต้องมีการสื่อสาร ปกป้อง เยียวยา ฟื้นฟู ให้กำลังใจ ภูเก็ตต้องดีกว่าเก่า การฟื้นฟูต้องดีกว่าเดิม ต้องแกร่งกว่าเดิมในการฟื้นฟูสังคม ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบในฐานะที่ภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบเราจะออกแบบปดติใหม่ร่วมกันที่ดีกว่าเดิม

ด้านนายแพทย์ สงวน คุณาพร ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ถ้าไม่เปิดเมืองตอนนี้จะช้าไป คนภูเก็ตฉีดวัคซีนครบ2เข็มมากกว่า 80% แล้ว ได้เข็ม3ด้วย โอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจะต่ำมาก ดังนั้น ชีวิตต้องเดินต่อไป ต้องเลือกที่จะอยู่กับโควิด อย่างรู้เท่าทัน เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะติดโควิด ต้องเผชิญหน้าอย่างเข้าใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon