ผู้ว่าฯนนท์สั่งเตรียมพร้อมรับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น และมีฝนตกในพื้นที่ 23-30 ต.ค.

ผู้ว่าฯนนท์สั่งเตรียมพร้อมรับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น และมีฝนตกในพื้นที่ 23-30 ตค.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 23-30 ตุลาคมนี้ จากข้อมูลคาดว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะยกตัวสูงขึ้น และอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมรับมือ และดูแลช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลอง สำรวจแนวคันกั้นน้ำให้รองรับกับการปล่อยน้ำ ประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และการหนุนของระดับน้ำทะเล โดยให้เพิ่มระดับความสูงและความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่

แขวงทางหลวงนนทบุรี และแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี สำรวจท่อระบายน้ำถนนในความรับผิดชอบ และเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวถนน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีประสานโรงพยาบาล สถานีอนามัยทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งจัดเตรียมยารักษาโรคให้เพียงพอ และประสานโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ โดยประสานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยที่พักอาศัยของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีแจ้งโรงงานอุตสาหกรรม ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ คอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีแจ้งไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรทุกแห่ง ให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำหมู่บ้านไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง

อำเภอทุกแห่ง สำรวจและรายงานพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟฟ้า เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือหม้อแปลงชำรุดให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องจักรและประตูระบายน้ำต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูล และเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดสถานการณ์ในช่วงวันที่ 23-30 ตุลาคมนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon