สุพรรณฯอ่วม! พื้นที่เกษตรจมบาดาลกว่าแสนไร่ ‘จิสด้า’ จ่อส่งต่อข้อมูล ชงแก้ท่วม-ฟื้นความเสียหาย

สุพรรณฯอ่วม! พื้นที่เกษตรจมบาดาลกว่าแสนไร่ ‘จิสด้า’ จ่อส่งต่อข้อมูล ชงแก้ท่วม-ฟื้นความเสียหาย

‘จิสด้า’ ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคกลาง บริเวณตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จากภาพจะพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสองฝั่งของแม่น้ำท่าจีน โดยปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่าแสนไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ ‘จิสด้า’ จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ ‘จิสด้า’ ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon