ขอนแก่น พร้อมเปิดภาคเรียนเทอม 2 เน้นเปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเปิดภาคเรียนเทอม 2 เน้นเปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน.เปิดเผยว่า ขณะนี้การนำนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ตามที่รัฐบาลกำหนดแล้วมากกว่าร้อยละ 88 ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งทำการสำรวจนักเรียนที่ตกหล่น ให้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้ครบทุกคน เพื่อเตรียมการที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ให้ได้ภายในเทอมที่ 2 ที่กำหนดการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

โดยในระยะแรกได้กำหนดการเปิดภาคเรียน ในกลุ่มระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายบางห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง, โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม, โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะระดับชั้น มัธยมศึกษา โดยเปิดเรียนแบบสลับวันเรียน เริ่มวันที่ 1 พ.ย.2564 โดยระดับชั้นประถมศึกษายังไม่มีการเปิดภาคเรียน, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ระดับประถมศึกษายังไม่พร้อมเปิดภาคเรียนแต่ระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเรียน เริ่มวันที่ 15 พ.ย.

“โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่, โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย พร้อมเปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มวันที่ 1 พ.ย. ขณะที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก, โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู, โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแวง, โรงเรียนเทศบ้านตูม, โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ยังไม่พร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆให้แน่ชัดอีกครั้ง ซึ่งเทศบาลฯเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ในการเร่งสำรวจกลุ่มนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มแรก ที่อาจจะมีตกหล่น และหากเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เด็กๆ จะได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 ขณะที่คณะครู นั้นขณะนี้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มไปแล้วกว่าร้อยละ 90”

นายธีระศักดิ์กล่าวอีกว่า เมื่อมีการเปิดภาคเรียนและมีการจัดการเรียนการสอนได้จริง จากการประเมินร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนแต่ละแห่งจะกำหนดแผนการเรียนการสอน ทั้งการสลับวันเรียนหรือการกำหนดช่วงของการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยห้ามจัดกิจกรรมในช่วงพักเที่ยงในด้านต่างๆ เด็ดขาด และการห้ามไม่ให้เด็กๆ เล่นกีฬาในช่วงพักเที่ยงทุกชนิด ขณะที่ในช่วงระหว่างทำการเรียนการสอน การเข้า-ออกของบุคคลต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน การคุมเข้มในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ, รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร, การรับประทานอาหารที่จัดเป็นชุด ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน มั่นใจว่าผู้ปกครองจะส่งบุตร-หลาน เข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงอย่างพร้อมเพรียงและมั่นใจมาตรการควบคุมและป้องกัน ซึ่งเทศบาลได้ถือปฏิบัติในทุกมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon