ท่องเที่ยวสตูล จัดงาน ‘นีโม่คืน ถิ่น 3’ ปล่อยเต่าทะเล คืนสู่ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา”นิโม่ คืนถิ่น 3″

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่หาดพัทยา เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการจัดโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา หรือโครงการ “นีโม่คืน ถิ่น 3 ” ซึ่ง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 หรือ ปปร.23 สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่งคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 111 หรือ สจว.111 ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น

นายสามารถ เจริญฤทธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการ “นีโม่คืนถิ่น” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2557 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ชุมชนบนเกาะหลีเป๊ะและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ อาทิ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล(เต่าตะนุ) 12 ตัว เป็นตัวอายุ 1-3 ปี ที่เกาะอาดัง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สร้างปะการังเทียมหน้าหาดพัทยา และ บริจาคถังน้ำขนาด 3000 ลิตร เพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกาะบุโหลน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 100 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon