ผู้ว่าประจวบฯ ย้ำผู้จัดเร่งทำแผนปิดถนนแข่งรถเสนอ ยันต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบที่ชัดเจน

ผู้ว่าประจวบฯ ย้ำผู้จัดเร่งทำแผนปิดถนนแข่งรถเสนอ ยันต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบที่ชัดเจน

วันที่ 25 ตุลาคม ที่ห้องประชุมหว้ากอ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ PT PRACHUAP GRANDPRIX 2021 สนาม พีที ประจวบ เซอร์กิต เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ ในรูปแบบสนามเฉพาะกิจ โดยนายศราวุธ ประจำพบ ผู้แทนจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) นำเสนอแผนการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ ให้ที่ประชุมทราบว่า จะใช้ถนนเส้นทางเลียบอ่าวประจวบฯ และเขาช่องกระจก ระยะทางประมาณ 2.3 กม. เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30-18.30 น. ตลอดการแข่งขันจะมีการกั้นช่องทางให้รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสามารถสัญจรได้ตลอดเวลา สำหรับรถยนต์จะมีการจัดทำเส้นทางเลี่ยงให้สัญจรได้ชั่วคราว หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีรถพยาบาลนำพาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจะมีการประสานให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวเพื่อเปิดช่องทางให้รถพยาบาลสามารถแล่นผ่านได้

นายศราวุธ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดมินิ มอร์เตอร์โชว์ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดฯ มีการออกบูธของบริษัทรถยนต์ การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าชุมชนของผู้ค้าผู้ประกอบการ ใน จ.ประจวบฯ คาดว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับ จ.ประจวบฯ มากกว่า 100 ล้านบาท โดยมีรถยนต์เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 300 คัน มีร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 ร้านค้า มีประชาชนเข้าร่วมชมงานมากกว่า 20,000 คน

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้จัดการแข่งขันเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ แล้วเพื่อขออนุญาตจัดการแข่งขัน แต่ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไป ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนั้น ดังนั้น หากจะมีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้จัดจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง จะต้องมีการจัดทำรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ควรจะมีการจัดส่งรายชื่อผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทำการตรวจสอบว่าได้รับวัคซีนโควิดครบโดสในระยะเวลาตามที่กำหนดหรือไม่

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรม แต่ขอให้ผู้จัดการแข่งขันมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด เช่น เรื่องของเสียง จะขอให้ผู้จัดการแข่งขันหาแนวทางป้องกันเพื่อลดผลกระทบ การวางแผนด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องเร่งรัดจัดทำรายละเอียดแผนการจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อจะมีเวลาปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของประชาชน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาหนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขันให้ถูกต้องตามระเบียบราชการด้วย

ด้าน จ่าเอกเสกสรรค์ จันทร แกนนำเครือข่ายต่อต้านการทุจริต จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ประชาชนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ การใช้เส้นทางแข่งขันผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ที่มีโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณของภาครัฐ ถูกปล่อยทิ้งร้าง ทั้งน้ำพุวาฬบลูด้า เสาโคมไฟรูปสับปะรด เสาไฟไฮแมช สวนสาธารณะที่ปล่อยให้มีสภาพทุรดโทรม เป็นทัศนอุจาดไม่ตอบโจทย์ที่เชิดชูภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการสำคัญในระดับจังหวัด รวมทั้งเส้นทางรอบเขาช่องกระจกที่มีอาคารจำหน่ายอาหารลิง น้ำตกลิงกระโจน ใช้งบก่อสร้างจากงบพัฒนาจังหวัดต่อเนื่องหลายครั้งไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2559 นอกจากนั้นมีประชาชนแสดงความกังวลว่าลิงเขาช่องกระจก 4 ฝูง มากกว่า 3,000 ตัว น่าจะมีปัญหาในช่วงที่มีการแข่งขันรถ 5 วัน หากผู้จัดนำลิงกังมาผูกรองเขาช่องกระจกเพื่อป้องกันลิงลงไปหากินตามปกติบนถนนที่มีการกั้นคอกเพื่อใช้แข่งขันรถ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon