ตากพร้อมเปิดน้ำตกทีลอซูรับนักท่องเที่ยว 8 พ.ย.64 นี้ จำกัดแค่ 250 คน

ตากพร้อมเปิดน้ำตกทีลอซูรับนักท่องเที่ยว 8 พ.ย.64 นี้ จำกัดแค่ 250 คนต่อช่วงเวลา โชว์ฉีดวัคซีน 2 เข็ม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จ.ตาก นายวัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.อุ้มผาง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์อุ้มผาง รวมทั้งกรรมการชมรมการท่องเที่ยวอนุรักษ์อุ้มผาง ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเปิดน้ำตกทีลอซู ซึ่งเป็นน้ำตกมรดกโลก ในการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวศึกษาแหล่งธรรมชาติได้ หลังจากที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ปิดน้ำตกทีลอซูมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ และไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยที่ประชุมเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คล้ายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การระบาดของโรคได้ และผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงได้ลดจำนวนลง ในขณะที่มีผู้รักษาจนหายปกติมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงมีมติเปิดน้ำตกทีลอซูให้มีการท่องเที่ยว และศึกษาทางธรรมชาติได้ในวันที่ 8 พ.ย.2564

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดน้ำตกทีลอซูครั้งนี้ ทางอำเภออุ้มผางได้กำหนดมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้คือ ต้องเข้าไปพื้นที่น้ำตกได้ไม่เกิน 250 คนต่อช่วงเวลา ทุกคนต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว 2 ครั้ง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง, ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และสำหรับผู้ป่วยเป็นโควิด-19 มาก่อน แต่ได้รักษาอาการป่วยจนหาย และได้รับการพักฟื้นโดยการกักตัว 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน และต้องแสดงเอกสารการรักษาให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทราบ รวมไปถึงมาตรการอื่นๆ ตามที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้กำหนดไว้

สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศและแผนเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอพิจารณาการเปิดแหลงท่องเที่ยวดังกล่าวให้มีความเหมาะสมพร้อมมาตรการต่างๆ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image