ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งเข้มเฝ้าระวังผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงภาคใต้-จ่อชงครม.ขอเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์

ผู้ว่าฯภูเก็ต เฝ้าระวังผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงภาคใต้ พร้อม ชู 3 ประเด็นเสนอครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ควบคู่การเดินหน้าเศรษฐกิจ แม้ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจะลดลง แต่ให้มีการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงในภาคใต้ หลายจังหวัดที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง ได้วางเงื่อนไขการเข้ามาต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดส หรือ มีผลตรวจสวอปเข้ามา กำชับที่ด่านท่าฉัตรไชยให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้เชื้อโรคเข้ามาน้อยที่สุด แต่คงจะยากเพราะคนเดินทางเข้ามามากเชื้อโรคอาจติดเข้ามามากด้วย ในส่วนประชาชนในพื้นที่ขอให้รักษาดูแลตัวเอง

จังหวัดภูเก็ต ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำงานเข้มแข็งมาตลอด ส่วน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน หรือ CI ได้อยู่ในโหมดแสตนด์บายให้เจ้าหน้าที่ กลับไปปฏิบัติงานตามที่ตั้งปกติ แต่ยังมีการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโควิด ที่ คลินิกอุ่นใจ

มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดว่า ในสถานการณ์นี้ต่อไปเราจะเดินไปอย่างไร จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ที่มีการท่องเที่ยวเป็นเสาหลักเสาเดียว เหมือนเสาของศาลพระภูมิ ต้องการให้มีเสาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย10เสา เพื่อช่วยกันค้ำไว้ถ้าเสาใดเสาหนึ่งมีปัญหา ในจำนวน 10 เสานี้ เสาที่จะให้ความสำคัญ คือ เสาสุขภาพ หรือ เมดิคอล ฮับ ซึ่ง ในวันที่ 15-16 พ.ย.นี้ จะมีการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.กระบี่ ทางกลุ่มจังหวัดอันดามัน ต้องไปชี้แจงในที่ประชุมครม. โดยการชี้แจงเป็นของภาคเอกชน ก่อนจะไปชี้แจง ในฐานะที่ภูเก็ตเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้ประชุมกรอ.จังหวัดภูเก็ต และ กรอ .กลุ่มจังหวัดอันดามัน แล้ว และ ใน วันที่ 4 พ.ย.นี้ ไปชี้แจงกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ ทำเนียบรัฐบาล ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 4-5 พ.ย.นี้

Advertisement

เรื่องสำคัญที่ภูเก็ตเสนอ มีหลายประเด็น นำเรียน 2- 3เรื่อง คือ 1. ขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ค.ศ.2025 ณ ประเทศไทย รวม 41 ชนิดกีฬา ในนามกลุ่มจังหวัดอันดามัน 2.การจัดงานประชุมระดับโลก Specialised Expo งานมหกรรมการแสดงนวัตกรรมและการพัฒนาระดับโลก กำหนดจัด ในปี2571 หรือ คศ.2028 เตรียมข้อมูลนำเข้าครม.สัญจร ในเรื่องนี้ ทางทีเส็บ เตรียมข้อมูลกันต่อเนื่อง ถ้าได้เป็นเจ้าภาพในปี 2028 จะทำให้เสาอีกเสาคือเสาไมซ์ ของภูเก็ตแข็งแรงขึ้น การจัดงานระดับโลกแบบนี้จะมีคนเข้ามาไม่ต่ำกว่า3ล้านคนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นสิ่งที่ภูเก็ตจะได้ แต่หลังจากมติครม เห็นชอบแล้ว เราต้องไปแข่งขันกับที่อื่น โดย ทีเส็บไปแข่งขัน ถ้าได้เป็นเจ้าภาพต้องมีการเตรียมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ เช่น ถนน สถานที่รองรับประชุม เป็นต้น

การจัดงานExpo 2028 ภูเก็ต ในธีมเรื่องสุขภาพ เป็นธีมที่มีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้ จะเป็นโครงการต่อเนื่องจากการประชุมครม.ปีที่แล้ว ที่มาสัญจร ที่ภูเก็ต กับโครงการเมดิคัลฮับ หรือ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทางกระทรวงสาธารณสุขขอใช้พื้นที่ไม้ขาว กว่า 100 ไร่ ทำในศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ดูแลประชาชน นักท่องเที่ยว มุ่งมั่นจะให้เสาสุขภาพเป็นอีกเสาหนึ่ง และ เรื่องที่ 3.โครงการ Phuket Health Sandbox เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเชื่อมโยงเทคโนโลยี สู่การรักษาในอนาคต เหล่านี้ จะนำเสนอเข้าสู่การประชุม ครม.สัญจร ที่ จังหวัดกระบี่

ล่าสุด วันนี้(3 พ.ย.) จังหวัดภูเก็ตและผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามันประชุมทางไกลร่วมกับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอสู่การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Advertisement

ที่ประชุม พิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประเภทเร่งรัด รวม 18 โครงการ พิจารณา (ร่าง)ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 8 ด้าน รวม 43 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 2.การท่องเที่ยว 3.การค้าการลงทุน 4.การเกษตร 5.คุณภาพชีวิต 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.โครงสร้างพื้นฐาน 8.อื่นๆ

หลังจากนี้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. การประชุมสรุปประเด็นข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากนั้น ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกับจังหวัดกระบี่ ในการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยความสะดวกในการประชุมฯ และ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00น. การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image