จ.สระแก้ว จัด’มหกรรมการค้าชายแดน สีสันตะวันออก 2021′ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร เริ่ม 3 -7 พ.ย.

จ.สระแก้ว จัด’มหกรรมการค้าชายแดน สีสันตะวันออก 2021′ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร เริ่ม 3 -7 พ.ย.
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่จ.สระแก้ว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ขอเชิญมาเที่ยวชมงาน “มหกรรมการค้าชายแดน สีสันตะวันออก 2021” ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ตรงข้ามห้างฯ บิ๊กซีสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
ภายในงานพบกับสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจ.สระแก้วนอกจากนั้นยังมี ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร คุณภาพดี OTOP SMEs จากมือผู้ผลิตผู้ประกอบการโดยตรง มาให้เลือกซื้อ เลือกช็อปกันอย่างจุใจ พลาด!!ไม่ได้กับกิจกรรมช็อปลุ้นโชคทองและของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย สุดฟิน!!กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 3 พฤศจิกายน ครูเต้ย อภิวัฒน์ แพนเค้ก เขมนิจ, 4 พฤศจิกายน เปาวลี พรพิมล, 5พฤศจิกายน เต๋าภูศิลป์, 6 พฤศจิกายน แซ็คชุมแพร, 7 พฤศจิกายน ลำยองหนองหินห่าว อย่าลืม 3-7 พฤศจิกายน 2564 มาช็อป มาชิม มาฟินกันให้จุใจ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ตรงข้ามห้างฯ บิ๊กซีสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้า 3 ทุ่ม จัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จ.สระแก้ว

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญของประเทศโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product : GRP) สูงเป็นในลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยในปี 2561 ภาคตะวันออก มีมูลค่าการค้าชายแดน รวมทั้งสิ้นประมาณ 139,644.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 91,412.78 ล้านบาท ในปี 2556 โดยเป็นมูลค่าการนำเข้า 20,585.11 ล้านบาท และส่งออก 119,059.38 ล้านบาท อัตราการขยายตัวการค้าชายแดนระหว่างปี 2556 – 2561 ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 10.1 สูงกว่าประเทศ ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.6 แม้ภาคตะวันออกจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องการได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายช่องทางตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกซบเซาและส่งผลกระทบต่อการส่งออก

 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการขยายตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้า เช่น สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ OTOP SMEs และผู้ผลิตสินค้าพื้นเมืองสินค้าของดีในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ดังนั้น จากศักยภาพของพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ถึง 3 จังหวัดติดกับประเทศกัมพูชา และภาคตะวันออกยังเป็นที่ตั้งของเส้นทางหลวงสายเอเชีย หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้-ตะวันตก (Southern Economic Corridor/Southern Coastal Economic Corridor) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงประเทศเวียดนามได้ โดยประเทศกัมพูชามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 – 7 ต่อปี และประเทศเวียดนามมีอัตราการขยายตัวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยเชื่อมโยงการค้าชายแดนระหว่างภาคตะวันออกสู่ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เพื่อสร้างตลาดให้กับสินค้า/บริการของประเทศไทยไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง ผลักดันมูลค่าการค้าชายแดน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และสร้างเครือข่ายการค้าในระดับภูมิภาค

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon