“ส.โรงแรมใต้” เล็งชงครม.สัญจร อนุมัติเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

“ส.โรงแรมใต้” เล็งชงครม.สัญจร อนุมัติเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า ประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอ เข้าการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ ในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน นี้ มีหลายโครงการ ที่จังหวัดภูเก็ตขอเร่งรัดตามระบบสาธารณูปโภค ที่มีการค้างอยู่ ซึ่งได้ขออนุมัติครม.ไปหลายปีแล้ว อาทิ โครงการก่อสร้างถนนเส้นทางจากสาคูไปเกาะแก้ว ,โครงการผันน้ำประปาจากพังงาเข้ามาภูเก็ต ,โครงการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานSpecialised Expo 2028 มีเวลาเตรียมงานเพียงพออีก 6-7 ปี สามารถเตรียมงานได้ และ โครงการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข ให้ภูเก็ตเป็นเมดิคอลฮับ ต่อเนื่องด้วย โครงการภูเก็ตเฮ้ลท์แซนด์บ็อกซ์ เป็นความมั่นคงการยกระดับสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้น

ทางด้าน นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภาคเอกชนได้เตรียมเสนอประเด็นเข้าสู่การจัดประครม.สัญจร ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน นี้ ที่จังหวัดกระบี่ คือ โครงการSpecialised Expo 2028 จะเกิดอีก 7 ปี ข้างหน้า โดยเราต้องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจะต้องให้ได้รับมติครม.ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อมีมติครม.แล้ว ประเทศไทยจะมีสิทธิเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานนี้ เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ที่ภาคเอกชนสนับสนุน คาดหวังว่าเราจะได้รับการอนุมัติงานEXPO และ โครงการต่างๆในกลุ่มจังหวัดอันดามันที่ขอไปอยากเห็น ครม.ให้การสนับสนุนเราเพราะคิดว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ค้ำจุนเศรษฐกิจของประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon