นนทบุรีมีเฮอีกพบผู้ติดเชื้อ 42 รายต่ำสุด หลังผู้ว่ามีคำสั่งบริโภคแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น.

นนทบุรีมีเฮอีกพบผู้ติดเชื้อ 42 รายต่ำสุด หลังผู้ว่ามีคำสั่งบริโภคแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น. เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA

เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 1 ธันวาคม ศูนย์ข้อมูล covid-19 จ.นนทบุรี รายงานว่าพบ ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 42 ราย เพศหญิง 20 ราย เพศชาย 22 ราย ต่างชาติ 1 ราย (พม่า 0 ราย กัมพูชา 0 ราย ลาว 1 ราย) ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 12 ราย อำเภอบางบัวทอง 9 ราย อำเภอบางกรวย 9 ราย อำเภอบางใหญ่ 7 ราย อำเภอปากเกร็ด 5 ราย อำเภอไทรน้อย 0 ราย มีอาการ 24 ราย คิดเป็น 57.14% ไม่มีอาการ 18 ราย คิดเป็น 42.86%

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ ไม่เคยได้รับวัคซีน 19 ราย คิดเป็น 45.23% รับวัคซีน 1 เข็ม 2 ราย คิดเป็น 4.76% รับวัคซีน 2 เข็ม 20 ราย คิดเป็น 47.61% รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย คิดเป็น 2.38%

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 42 ราย พนักงาน บริษัท (ไม่ระบุ) 4 ราย, จุดคัดกรอง CI วัดบัวขวัญ 3 ราย, พนักงานรับจ้าง (ไม่ระบุ) 3 ราย, พนักงานขาย (ไม่ระบุ) 2 ราย, พนักงานก่อสร้าง (ไม่ระบุ) 2 รายกลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่ ครู, ค้าขาย, ช่างซ่อมรถ, นักเรียน, ผู้ช่วยหัวหน้างาน บริษัท เอ เอ็น เอ็น (2014) เซอร์วิส, พนักงาน Central Westgate, พนักงาน Lotus บางใหญ่และพนักงาน โฮมโปร ประชาชื่น

ก่อนหน้านี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3490/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 66) มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2564

มาตรการสำคัญในคำสั่งประกอบด้วย ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว (1) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน (2) สถานประกอบกิจการอาบอบนวด, ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดร้านได้ตามเวลาปกติ บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกินเวลา 23.00 น. และได้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA หรือ Thai Stop Covid Plus จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน ต้องมีการเว้น ระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรีสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon