ปทุมฯติดเชื้อเพิ่ม 80 เสียชีวิต 1 ราย ชวนคนไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ปทุมฯติดเชื้อเพิ่ม 80 เสียชีวิต 1 ราย ชวนคนไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 80 ราย เพศชาย 42 ราย เพศหญิง 38 ราย คนไทย 68 ราย ต่างชาติ 12 ราย (พม่า 12 ราย) อายุเฉลี่ย 32 ปี (น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 87 ปี) เสียชีวิต 1 ราย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเชิญคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ On Site Pfizer day ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ลานไทร โรงพยาบาลปทุมธานี โปรดแสดงบัตรประชาชน ขณะเข้ารับบริการ

เข็มที่ 1

คนไทยอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคนป้องกันโควิด-19

เข็มที่ 2

ผู้ได้รับวัคซีน Sinovac , Sinopham หรือ Pfizer เข็ม 1 มากกว่า 3 สัปดาห์

ผู้ได้รับวัคซีน Astra zeneca เข็ม 1 มากกว่า 4 สัปดาห์

ทั้งผู้ที่เคยฉีดวัคซีนที่ รพ.ปทุมธานี หรือจากที่อื่น

เข็มที่ 3

ผู้เคยได้วัคชีน Sinovac หรือ Sinopham ครบ 2 เข็มแล้วมากกว่า 1 เดือน

ผู้เคยได้รับวัคซีน Astra zeneca ครบ 2 เข็มมาแล้วมากกว่า 4 เดือน

เข็มกระตุ้น (ภายหลังการติดเชื้อ 1 เดือนขึ้นไป)

ผู้ไม่เคยได้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนการติดเชื้อ

ผู้เคยได้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพียงได้ 1 เข็ม ก่อนการติดเชื้อ

ผู้เคยได้วัคซีนป้องกันโควิด-19 2 เข็ม ไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ

ผู้เคยได้รับสูตรไขว้ จะยังไม่มีการฉีดกระตุ้นเพิ่มเดิม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon