เชียงใหม่ พบติดโควิดรายใหม่ 97 ราย ตรวจ ATK พบเป็นบวก 42 ราย

เชียงใหม่ พบติดโควิดรายใหม่ 97 ราย ตรวจ ATK พบเป็นบวก 42 ราย

วันที่ 2 มกราคม สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 97 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 85 ราย อีก 12 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 25,053 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 767 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 186 ราย โรงพยาบาลเอกชน 468 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย Community Isolation (CI) 330 ราย และ Home Isolation (HI) 183 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 518 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 215 ราย อาการหนัก (สีแดง) 34 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงสะสมอยู่ที่ 184 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 29,222 ราย และรักษาหายแล้ว 28,253 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 94 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ จำนวน 151 ราย พบผู้มีผลบวก 42 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,551,265 คน คิดเป็นร้อยละ 89.70 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 285,111 คน คิดเป็นร้อยละ 87.01 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 141,993 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,124,161 คน คิดเป็นร้อยละ 87.79

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon