ภูเก็ตโควิดพุ่ง เตรียมสถานที่รองรับ 66 แห่ง สั่ง ร.ร.สอนออนไลน์ 4-14 ม.ค.

โควิดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ 66 แห่ง สั่งให้โรงเรียนสอนออนไลน์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค.65 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดภูเก็ต ว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการกำหนดแผนจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตียงรักษาและสถานที่ทำการรักษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการรับรอง Hotel Isolation จำนวน 66 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ รองรับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว และที่ประชุมมีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 โดยให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบ ONLINE ในส่วนของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 จะต้องดำเนินการให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาตรวจหาเชื้อแบบ ATK 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้ปกครองนำนักเรียนกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆ จึงต้องมีการป้องกันโดยจะมีการดูว่าหลังจากกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ที่เดินทางไปยังต่างจังหวัดเหล่านั้นจะไม่มีการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต
ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565
(ระลอกเมษายน) เวลา 20.00 น.
ยอดเดิมยกมา (ในจังหวัด) 19,292 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย
ผู้ติดเชื้อรับกลับมา 0 ราย
ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ต่างประเทศ 0 ราย
ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 0 ราย ผู้ติดเชื้อ Sandbox 21 ราย
ผู้ติดเชื้อT&G 14 ราย
ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 0 ราย
ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน 90 ราย
ผู้ติดเชื้อส่งต่อ ต่างจังหวัด 0 ราย
เสียชีวิต 0 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด 20,214 ราย แบ่งเป็น
ติดเชื้อภายในจังหวัด 19,441 ราย
ติดเชื้อโครงการกลับ 42 ราย
ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 22 ราย
ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ต่างประเทศ 19 ราย
ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 20 ราย
ผู้ติดเชื้อ Sandbox 440 ราย
ผู้ติดเชื้อT&G 269 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อจำหน่าย
จำหน่ายทั้งหมด 19,431 ราย
ครบ 14 วัน 19,282 ราย
Lab Error 2 ราย
ส่งต่อต่างจังหวัด 4 ราย
เสียชีวิต (สะสม) 143 ราย
คงพยาบาล 784 ราย

ผลตรวจ ATK
-อ.เมือง 56 ราย พบ 11 ราย
-อ.กะทู้ – ราย พบ – ราย
-อ.ถลาง – ราย พบ – ราย
-บนเรือ – ราย พบ – ราย
CC = 36 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon