ปราจีนฯพบติดเชื้อเพิ่ม 57 ราย เชื่อมโยงหลายคลัสเตอร์ ทั้งโรงงาน โรงหมู เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

ปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 57 ราย เชื่อมโยงหลายคลัสเตอร์ ทั้งโรงงาน โรงหมู เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวัน 14 มกราคม ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อ ระลอกมกราคม 2565 เพิ่ม 57 ราย สะสมรวม 588 ราย

จำแนกตาม Cluster ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน 57 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 532-588) เชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงหมู PKP จำนวน 3 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 1 ราย ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 23 ราย ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 16 ราย บุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยนอกเขตเข้ามารับการตรวจและรักษา จำนวน 11 ราย ผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย

การกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ นอกจังหวัด จำนวน 8 ราย อ.เมืองปราจีนบุรีจำนวน 9 รายกบินทร์บุรี จำนวน 16 ราย อ.นาดี จำนวน 4 ราย อ.ประจันตคาม จำนวน 1 ราย อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 19 รายนอกจังหวัด จำนวน 8 ราย อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน 9 ราย กบินทร์บุรี จำนวน 16 ราย อ.นาดี จำนวน 4 ราย อ. ประจันตคาม จำนวน 1 ราย อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 19 ราย

รายละเอียดสถานที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ จำนวน 57 ราย (รายที่ 532-588 ) สถานที่เสี่ยง อ.เมืองปราจีนบุรี ตลาดนัดศาลากลางใหม่(ขายของ) ทหาร ป.พัน 2 ทหาร ส.พัน2 สถานที่เสี่ยง อ.นาดี โรงเรียน มณีเสวตรอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี สถานที่เสี่ยงกบินทร์บุรี แม็คโคร กบินทร์บุรี (ซื้อของ) บริษัท สุรพล นิชิเรย์ ฟูดส์ (ฝั่งดิบ) ตลาดสดกบินทร์บุรี (ซื้อของ) บริษัท ทาพาโก้ จำกัด

หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 57 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon