พาณิชย์มุกดาหาร เตือนแม่ค้าไก่สดห้ามขายเกินราคาที่กำหนด พร้อมปิดป้ายแจ้งให้ชัดเจน

พาณิชย์มุกดาหาร เตือนแม่ค้าไก่สดห้ามขายเกินราคาที่กำหนด พร้อมปิดป้ายแจ้งให้ชัดเจน

นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรณีที่พบว่าราคาจำหน่ายไก่เนื้อและชิ้นส่วนไก่ในตลาดสดจังหวัดมุกดาหาร ยังคงมีราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ตามมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพแบบผู้บริโภคในช่วงนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยได้กำหนดราคาไก่สดรวม 60-65 บาท น่องไก่ติดสะโพก 60-65 บาท น่องไก่ 65-70 บาท และเนื้ออกไก่ 70-75 บาทนั้น ได้รับทราบข้อมูลจากแม่ค้าในตลาดว่าสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ในราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ได้เนื่องจากผู้ประกอบการค้าส่งได้จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ให้กับแม่ค้ารายย่อยในตลาดในราคาที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคาขั้นสูงของราคาที่กรมการค้าภายใน เช่น น่องไก่ติดสะโพกกรมการค้าภายในกำหนดราคาไว้ที่ 60-65 บาท แต่ผู้ประกอบการค้าส่งก็จำหน่ายให้กับแม่ค้าขายปลีกในในราคาเดียวกัน ทำให้แม่ค้าในตลาดสดต้องตั้งราคาขายไว้ที่ 70-75 บาท สูงกว่าราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลกับผู้ประกอบการค้าส่งและพิจารณาดำเนินการให้มีการจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนดต่อไป

นางลักขณา กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานปศุสัตว์ คุ้มครองผู้บริโภค และ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร อยู่เป็นประจำ นอกจากการจัดโครงการจำหน่ายหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนแล้ว ในส่วนของไข่ไก่และไก่เนื้อ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารก็ได้ประกาศแนะนำให้ผู้จำหน่ายตรึงราคาตามที่กำหนดโดยเป็นการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้า ซึ่งในส่วนของไข่ไก่ก็มีการจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาแนะนำ สำหรับเนื้อไก่และชิ้นส่วนก็ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคาขายให้ชัดเจน และได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการค้าจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคตามราคาที่ได้แนะนำไว้แล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องตรึงราคาสินค้าไว้ตามที่กรมการค้าภายในกำหนด

“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จึงขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดมุกดาหาร ขายปลีกไก่เนื้อและชิ้นส่วน โดยขอให้ปิดป้ายแสดงราคาให้เห็นชัดเจนและห้ามกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นธรรม หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ไม่ปิดป้ายแสดงราคา (มาตรา 28) ประกอบกับมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา 29) ประกอบกับ มาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นางลักขณากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon