นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย รวมสะสม 790 รักษาหาย 590 กลับบ้านวันนี้ 24 ราย

นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย รวมสะสม 790 รักษาหาย 590 กลับบ้านวันนี้ 24 ราย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 21 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากเป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดนครพนม 20 ราย มาจากต่างประเทศ 1 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าอุเทน 14 ราย รพ.นาหว้า 4 ราย รพ.บ้านแพง 2 ราย รพ.นครพนม 1 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 790 ราย หายป่วยสะสม 590 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 24 ราย กำลังรักษาอยู่ 273 ราย อาการของผู้ป่วยทั้ง 273 ราย ไม่มีอาการ 217 ราย มีอาการเล็กน้อย 38 ราย อาการปานกลาง 18 ราย โดยไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 1,665 เตียง ใช้ไป 116 เตียง คงเหลือ 1,549 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation : HI จำนวน 4 เตียง รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 585 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 153 เตียง คงเหลือ 432 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 2,250 เตียง ใช้ไป 269 เตียง คงเหลือ 1,981 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้อมูลการฉีดวัคซีนสะสม วันที่ 7 เมษายน 2564 – 26 มกราคม 2565) มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 409,707 คน คิดเป็น 66.26% เทียบกับประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 370,567 โดส คิดเป็น 59.95% ฉีดเข็มสามแล้ว 61,417 โดส คิดเป็น 9.95% ฉีดเข็มสี่แล้ว จำนวน 4,196 โดส คิดเป็น 0.68% คงเหลือ (เป้าหมาย 70%) จำนวน 23,145 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon