นักวิชาการแนะ ศร.ทำโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง แก้ปัญหาคนหัวหินรุกที่ดินปลอดภัยทางทหารนาน 50 ปี

นักวิชาการแนะ ศร.ทำโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง แก้ปัญหาชาวบ้านหัวหินรุกที่ดินปลอดภัยทางทหารนาน 50 ปี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายนครินทร์ คีรีเพชร นักวิชาการด้านกฎหมายที่ดิน อดีตเจ้าพนักงานที่ดิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีชาวบ้านหมู่ 1 บ้านหนองหินใน หมู่ 9 บ้านภูหลวง ต.บึงนคร อ.หัวหิน อาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 50 ปี ได้รับแจ้งศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ (ศร.) อ.ปราณบุรี ให้ออกจากที่ราชพัสดุภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ความปลอดภัยทางทหาร เนื่องจาก ศร.จะใช้พื้นที่ในการฝึกทางยุทธวิธีของกองทัพบกแห่งที่ 2 นั้น ปัญหาดังกล่าวมีวิธีการแก้ไขไม่ซับซ้อน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้ 2 หมู่บ้านอยู่ในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-พม่า ตามแนวของโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2

นายนครินทร์กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว หลังจากประชาชนบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินที่ทหารจะใช้ประโยชน์ในราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2513 โดย ศร. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ต้องร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อย้ายประชาชนที่บุกรุกทำกินอยู่อาศัยไปอยู่ในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองฯ เป็นการแก้ปัญหาให้ยั่งยืน โดยจัดที่ดินทำการเกษตรให้ครอบครัวละ 20 ไร่ หรือที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 2 ไร่ ที่ผ่านมาได้หารือประชาชนและนายก อบต.บึงนคร ยืนยันว่าเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว โดยนำที่ดินทหารพื้นที่ติดแนวชายแดนไม่เกิน 500 ไร่ ทำถนน ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัย

“หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่เสนอจะแก้ไขปัญหาถาวร เมื่อรัฐจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยเพื่อทดแทนแล้ว ก็จบปัญหาจากข้ออ้างว่าไม่มีที่ทำกิน ซึ่งในอดีตได้เสนอโครงการและประสบผลสำเร็จแล้วที่ จ.สุรินทร์ โดยกรมที่ดินเป็นผู้จัดการวางผังที่ดิน หากในอนาคตแก้ปัญหาได้ กองทัพบกซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวฝึกซ้อมรบ บางครั้งใช้กระสุนและระเบิดจริงก็สามารถใช้พื้นที่ได้ จะไม่เป็นปัญหาเรื้อรังนานหลายสิบปี” นายนครินทร์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon