กาฬสินธุ์ฝนทิ้งช่วงกว่า 3 เดือน ยังไม่กระทบเขื่อนลำปาว ยันน้ำพอใช้ช่วงฤดูแล้ง

ฝนทิ้งช่วงยังไม่กระทบน้ำเขื่อนลำปาว ยันฤดูแล้งปีนี้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทำนาปรัง เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างเพียงพอ เผยห้วงเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา ประสานท้องถิ่นบริหารน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด รู้จักแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่บริเวณอาคารผันน้ำเขื่อนลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวออกสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว หลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 3 เดือน และเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูแล้งเต็มตัว

นายสำรวยเปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว หรือเขื่อนลำปาว ในฤดูแล้งอยู่ที่ 1,120 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 57% จากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำกับห้วงเวลาเดียวกันในปี 2564 มีปริมาณเพียง 855 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 42% ขณะนี้มีมากกว่าถึง 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากปริมาณของน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวดังกล่าว และสถานการณ์ฝนที่ทิ้งช่วงมานานหลายเดือน ยืนยันว่าเพียงพอต่อการใช้น้ำทุกรายการ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ การเกษตร การประมง โดยเฉพาะในส่วนของการทำนาปรัง เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงปลากระชัง

นายสำรวยกล่าวอีกว่า พื้นที่รับน้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โดยเฉพาะพื้นที่ทำนาปรังประมาณ 250,000 ไร่ ขณะนี้เกษตรกรเริ่มลงมือทำนาปรังแล้วประมาณ 148,000 ไร่ หรือมากกว่า 50% คาดว่าเกษตรจะปลูกพืชฤดูแล้งและทำนาปรังเต็มพื้นที่กว่า 280,000 ไร่ ทั้งนี้ ส่วนที่อยู่ในโซนพื้นที่สูงอาจยังไม่ได้รับน้ำเต็มที่ เพราะอาจมีตะกอนดินปิดทางจราจรของน้ำ ส่วนมากจะเป็นคลองไส้ไก่ ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบหมายฝ่ายส่งน้ำประสานท้องถิ่นท้องที่ทำการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อจะได้รับน้ำโดยเร็วและสะดวก เกษตรกรจะได้ไม่เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปริมาณน้ำจะเพียงพอ แต่ก็ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด รู้จักแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon